Norden – et fremtidsscenarie

”Forudsætningerne for nationalstaterne er under forandring” skriver debattören och författaren Lene Andersen. Bara ett enat Norden kan vara med och påverka utvecklingen i världen enligt Andersen.   Lene Andersen är ekonom, författare och filosof. Andersen har nyligen figurerat som expertkommentator inom nordiska frågor för danska rundradion dr.dk samt utkommit med boken Danmark 2030. Året er […]

Oberoende nordiskt affärsverk för hanteringen av burk-flaskpant efterlyses

Köper du ibland drycker från ett nordiskt land (eller Åland) för att konsumera i annat nordiskt land? Då har både du och miljön intresse av att du kan lyfta panten oberoende var i Norden du befinner dig. Genom ett samnordiskt pantsystem för dryckesbuteljer kan man öka återvinningsgraden samt ge mera pengar i fickan till den nordiska […]

En nordisk ekonomisk union – ett alternativ till eurosamarbetet?

Nationalekonomen Christer K. Lindholm analyserar argumenten för en nordisk ekonomisk union. Lindholms analys pekar på att det finns möjligheter att skapa ett fungerande och trovärdigt nordiskt alternativ ifall eurosamarbetet havererar. I en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter den 27.10.2009 föreslog den svenske historikern Gunnar Wetterberg att de nordiska länderna bör gå ihop i en ”ny […]

Språkförsvaret och den nordiska språkgemenskapen

Språkförsvaret, som är ett partipolitiskt obundet nätverk, står på tre ben. Vi försvarar svenskan, särskilt gentemot engelskans expansion, förordar mångspråkighet och mellannordisk språkförståelse. I det här sammanhanget kommer jag enbart ta upp den mellannordiska språkförståelsen. Gästkolumnisten Per-Åke Lindblom är ordförande för Språkförsvaret i Sverige. En partipolitiskt obunden ideell organisation som har som mål att stöda och försvara det svenska […]

Kompetensutveckling och värderingsförändringar kommer att stå i förgrunden i den framtida nordiska skolan

I en kolumn för Yggdrasil menar skolentreprenören och föreläsaren Hans Renman att det typiskt nordiska för skolan är att ta avstamp i individen och göra ett ambitiöst försök att bygga formativt och problembaserat lärande kring eleven i kombination med de skandinaviska paradgrenarna flexibilitet, frihet och fokus på framtidskompetenser. Redaktionen har tidigare uppmärksammat den danska satsningen […]

Emnet skal være nutidigt og skarpt

Samhørigheden med resten af Norden kommer, når man har travlt med at lave andre hyperaktuelle historier. Det er den effekt, Nordisk Ministerråd er ved at afmontere ved at stoppe støtten til Nordisk Journalistcenter. Tekst: ANDERS LANGE Anders Lange är kursledare på nedläggningshotade Nordisk Journalistcenter (NJC) och har mångårig erfarenhet av att organisera kurser för journalister från […]

« gå tillbaka
  • Facebook