Stödet för idén om en nordisk förbundsstat växer

De senaste tio åren har det genomförts flera opinionsundersökningar i Norden som visar att stödet för ett utvecklat och tätare nordiskt samarbete är starkt och växande. Den senaste undersökningen visar att nästan 50% av danskarna stöder tanken om ett nordiskt statsförbund. Deltagarna i den danska undersökningen tillfrågades om de skulle stöda ett nordiskt statsförbund bestående […]

« gå tillbaka
  • Facebook