Ge de nordiska regionerna chansen att stärka Norden

Yggdrasil.fi och Centrum för Nordenstudier (CENS) ordnade seminariet ”De gränslösa nordiska regionerna – framtida utvecklingsmöjligheter med hjälp av ett enat Norden” i Vasa, Finland 5.3.2018. Syftet med seminariet var att bjuda upp till en diskussion om de nordiska regionernas utvecklingsmöjligheter i ljuset av färska visioner om det nordiska samarbetet. Johan Strang från CENS fungerade som moderator för seminariet. Joakim […]

En nordisk förbundsstat kan bryta alternativlösheten

Om en majoritet av nordborna motvilligt låter sig ledas in i ett Europas förenta stater som de egentligen inte vill ha av en ideologiskt övertygad minoritet ”Europa”-fundamentalister kommer vi snart att nå demokratins slut. Nyliberalism i EUs regi borgar för att den förment perfekta marknaden utgör både ram och ledstjärna för nästan all politik. Underkännandet […]

Hyperloop behöver en nordisk förbundsstat

Ett framtida integrerat Norden som sammanlänkas med hjälp av en Hyperloopförbindelse och som leder den gröna omställningen av världsekonomin är en fantastisk vision. Yggdrasil.fi genomförde i samarbete med Centrum för Nordenstudier (CENS) vid Helsingfors universitet seminariet ”Nordiskt ekonomiskt ledarskap – frågor och svar” den 7.3.2017. Som föreläsare deltog Hilde Kjerlsberg från Nordiska investeringsbanken och Risto […]

Nordiska rådet öppnar kontor i Bryssel – vågar de nordiska politikerna visa musklerna?

Att Nordiska rådet öppnar ett kontor i Bryssel är en signal om att allt fler nordiska politiker inser att det är dags att på allvar politisera det nordiska samarbetet. Den EU-skeptiska nordiskt intresserade allmänheten väntar på konkreta resultat, men den kommer inte att vänta för evigt.  Yggdrasil genomförde inför EU-parlamentsvalet 2014 en undersökning som visade […]

Ja til et nordisk statsforbund – nej til EU-staten!

Efter det britiske nej til EU er det vigtigere end nogensinde at se på alternativer til EU-medlemskabet. Jeg synes, vi bør udvikle et nordisk statsforbund. Det vil ikke kun være til gavn for os i Norden. Det vil også være til gavn for verden. Lave K. Broch 1. suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Efter […]

Kan Norden ta sig samman?

Håkan Larsson är journalist och utredare, bosatt i Krokom, Jämtland, centerpartistisk politiker; tidigare riksdagsledamot för Jämtlands län, nu kommunfullmäktigeledamot i Krokoms kommun. Larsson skriver som gästkolumnist på Yggdrasil.fi om Brexit och nordiskt samarbete.  Inför folkomröstningen om EU för snart 22 år sedan var vi många som såg ett nära samverkande Norden som alternativ till EU-inträde. […]

Nordiske værdier og en fælles nordisk integrationspolitik i et forenet Norden?

Er det muligt at spore sig ind på, hvilke kilder nordisk frihedssyn og nordisk lighedssyn kan have, og hvordan de spiller ind i forhold til debat og diskussion om nordisk integration såvelsom idéerne fremført her på siden om, at Norden burde samordne sin migrationspolitik? Ja, måske ligefrem fremme en nordisk intergrationspolitik på føderalt niveau? Vi har […]

En nordisk förbundsstatsidentitet är nyckeln till en framgångsrik migrations- och integrationspolitik

För att överleva och blomstra måste den nordiska välfärdsmodellen kompletteras med en nordisk integrations- och migrationsmodell. Genom att anlägga ett nordiskt helhetsperspektiv på migration och integration hittar man flera omedelbara migrations- och integrationspolitiska fördelar och möjligheter vilka kan förverkligas inom ramen för en nordisk förbundsstat. Yggdrasil argumenterar i pamfletten Det nordiska skapar nya möjligheter för […]

Wetterbergs ”Förbundsstaten Norden”, men vad hände sedan?

År 2009 publicerades Gunnar Wetterbergs bok ”Förbundsstaten Norden” som Nordiska ministerrådets årsbok. Sedan dess har frågan om en nordisk förbundsstat och det nordiska samarbetet överlag debatterats flitigt både i den nordiska pressen och på webben samtidigt som det nordiska samarbetet stärkts. Många skribenter har närmat sig idén om en nordisk förbundsstat med försiktighet, men med […]

En nordisk förbundsstat möjliggör trovärdig offentlig stimulanspolitik som en väg ut ur krisen

Vänsterpartierna vill bygga bort arbetslösheten genom offentliga investeringar. Högerpartierna tror inte att sporadisk offentlig stimulanspolitik med lånade pengar fungerar. Båda har rätt. Fungerande offentlig stimulanspolitik förutsätter ett samhällsbygge med helhetsperspektiv och gemensamt långsiktigt mål. EU saknar både helhetsperspektiv och realistiskt mål, men en nordisk förbundsstat uppfyller kriterierna. Historien visar att offentlig stimulanspolitik är framgångsrikt under […]

fortsätt sök »
  • Facebook