Ny vision sätter hållbarhet och integration i fokus

Publicerat 12 februari, 2020

Thomas Blomqvist från Svenska folkpartiet i Finland är minister för nordiskt samarbete och jämställdhet (2019 – ) och blivande ordförande för Nordiska ministerrådet år 2021. 

Det nordiska samarbetet har idag en medvind som var svår att föreställa sig för bara tio år sedan. Det kan ses både i opinionsundersökningar och i uttalade politiska prioriteringar. Bara som ett exempel vill jag nämna Finlands nya regeringsprogram, som har över 30 hänvisningar till Norden. På ett sätt som saknar motstycke sedan EU-medlemskapet för 25 år sedan uppmanar programmet till mer nordiskt samarbete. Det här sker i ett avsnitt om fördjupande av den nordiska gemenskapen och Östersjösamarbetet, och dessutom i olika texter om t.ex. välfärden, klimatet och det digitala samarbetet. Också i andra nordiska länder märks ett ökande intresse, inte minst p.g.a. olika förändringar som är på gång i omvärlden.

Finlands regeringsprogram utgår från den nordiska välfärdsmodellen. Den behöver utvecklas så att den motsvarar vår tids stora utmaningar. Sådana är frågor om klimat och en hållbar användning av naturresurser, en konkurrenskraftig ekonomi och ett tillräckligt finansieringsunderlag för skattefinansierade välfärds- och utbildningstjänster.

Under regeringsperioden infaller Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet år 2021. Jag är nöjd över att jag kan fatta ordförandeklubban med ett starkt politiskt stöd från hela regeringen. Utmaningen är nu att få fram nya kraftsamlingar i samarbetet som motsvarar den politiska beställningen. Här har vi redan lämnat startblocken. Efter en räcka av viktiga reformer de senaste åren har nu Nordiska ministerrådet en ny vision och en ny generalsekreterare för det inkommande decenniet. Paula Lehtomäki är den första kvinnan som generalsekreterare och den yngsta genom tiderna. På mitt första ministermöte i juni förberedde samarbetsministrarna tillsammans med Lehtomäki en ny vision för det nordiska samarbetet. I enlighet med vår vision för 2030, som statsministrarna i augusti gjorde till hela samarbetets ledstjärna, ska Norden bli ”världens mest hållbara och integrerade region”.

Liksom vårt regeringsprogram i Finland, grundar sig visionen på de globala hållbarhetsmålens tre områden. Strategiska prioriteringar som ska styra Nordiska ministerrådet är t.ex. klimat, cirkulär ekonomi, bioekonomi, innovationer, digital integration, mobilitet, jämställdhet, kultur och välfärd. Många av prioriteterna har direkta motsvarigheter i vårt regeringsprogram. Under senaste månaderna har alla 11 ministerråd och de nordiska institutionerna gått igenom sin verksamhet och föreslagit nya samarbetsområden för att förverkliga visionen.

Det behövs flera förslag på hur vi ska höja ambitionsnivån på arbetet kring mobilitet i Norden. För att Norden ska bli världens mest integrerade region måste vi bli bättre på att få bort de gränshinder som gör det svårt eller krångligt för nordbor att studera, bo och arbeta i ett annat nordiskt land, och likaså för nordiska företagare att etablera sig och idka handel över gränserna. Jag är nöjd med att ministerrådet för digitalisering nu arbetar hårt för att lösa problemen kring elektronisk identifiering och gränsöverskridande digitala tjänster. Förutom detta, och det utomordentliga arbetet som Gränshinderrådet gör, behövs ett större politiskt engagemang i länderna för att lösa de mest utmanande gränshindren.

Både i arbetet med klimatförändringen och med den nordiska integrationen ser jag att regeringarna, näringslivet och medborgarsamhället är i nyckelställning. Det är viktigt att samarbetet funderar och att Nordiska ministerrådet gör sig relevant och upplevs som nyttigt för de nordiska samhällena i sin helhet.

Thomas Blomqvist

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Diskussion

  • Facebook