Seminarium i Vasa 3.12.2019: Kvarkennyheter – hurudana nyheter vill regionen ha och vem skall göra dem?

Publicerat 7 november, 2019

Seminariet är öppet för alla och inbjudan riktas speciellt till de som har intresse och erfarenhet av medier och journalistik och som kunde tänka sig att spela en roll i skapandet av ett nytt kvarkennyheterprojekt. Att delta är gratis och du kan anmäla dig genom att skicka ett mejl med namn till redaktionen@yggdrasil.fi. Vi bjuder på kaffe eller te under seminariet.

Tid: Tisdagen 3.12.2019 klockan 18.00 – 19.30

Plats: Bocks Bryggeri, Gerbyvägen 16, 65230 Vasa.

Arrangörer: Yggdrasil.fi, Pohjola-Norden i Korsholm och Kvarkenrådet.

Deltagare i en paneldiskussion

Ann-Sofi Backgren (moderator), president för AEBR, Association of European Border Regions och finländsk representant i Nordregios temagrupp för ”rural sustainable development”
Ulrica Lövdahl, chef för nyheter och aktualiteter, YLE Österbotten
Sven-Olov Edvinsson, ordförande för föreningen Norden Västerbotten
Olav Jern, tidigare landskapsdirektör och Senior Advisor på Kvarkenrådet
Niklas Nyberg, chefredaktör för Vasabladet

Under förra årets Yggdrasil.fi seminarium i Vasa för utforskandet av framtida utvecklingsmöjligheter för Kvarkenregionen lanserades idén om ett nytt nyhetsmedium som gör nyheter ur ett kvarkenperspektiv. Nyheter över statsgränserna som görs ur ett kvarkenperspektiv behövs för att synliggöra Kvarkenregionens behov, potential och framtida utvecklingsmöjligheter.

Mediebranschen har under en längre tid tampats med inbesparingar och lönsamhetsproblem. Att starta någonting nytt vore således en stor utmaning och intresse och understöd av något slag från båda sidorna av Kvarken vore därför en grundförutsättning för en ny medieaktör. Under seminariet ”Kvarkennyheter” kommer moderatorn i samarbete med panelen att bereda underlag för en diskussion om hurudana nyheter som Kvarkenregionen vill ha och behöver och vilken sorts verksamhetsmiljö en ny aktör kan räkna med.

Seminariet genomförs som en paneldiskussion som varar ca en timme varefter fri diskussion följer.

 

 

 

 

 

Diskussion

  • Facebook