Seminarium på Hanaholmen 24.5.2019: Ett enat Norden och EU – möjligheter och begränsningar

Publicerat 27 april, 2019

Seminaari on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittaudu tästä linkistä

Seminariet är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmäl dig via denna länk

Pohjoismainen liittovaltio – Tulisiko Pohjoismaita viedä kohti liittovaltiomallia?

Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo
Perjantai 24.5.2019 klo 14-16

Pohjoismaat ovat läpi historian tehneet läheistä yhteistyötä ja yhteiskuntarakenteemme ovat muokkautuneet hyvin samankaltaisiksi. Pohjoismaissa nojaamme hyvin samanlaisiin arvoihin, joka tekee yhteistyöstä erityisen helppoa ja luontevaa. Vielä on kuitenkin työtä tehtävänä muu muassa liikkuvuuden, lainsäädännön sekä rajaestetyön parissa. Liittovaltioajattelu voisi tuoda ratkaisuja näihin epäkohtiin. Mitä Pohjoismaisen liittovaltion perustaminen käytännössä tarkoittaisi? Tarkoittaako Brexit EU:n heikentymistä ja samalla edellyttää naapurimaiden läheisempää yhteistyötä? Onko Pohjoismainen liittovaltio mahdollinen EU:n sisällä? Olisivatko Pohjoismaat vahvempia kansainvälisessä kontekstissa yhteisenä rintamana?

Pohjoismainen yhteistyö ja sen merkityksellisyys
Henrik Wilén, pääsihteeri, Norden-yhdistysten liitto

Reimagining Norden in an evolving world
Carl Marklund, fil. dr, projektitutkija, Södertörns högskola
Peter Stadius, professori, Helsingin yliopisto

Pohjolan rooli EU:ssa
Anna Jungner-Nordgren, RKP
Kimmo Sasi, Kokoomus
Mia Haglund, V

Moderaattori: Maria Wetterstrand

Kielet: suomi, ruotsi ja englanti. Ei simultaanitulkkausta.

Seminaarin jälkeen vapaamuotoista yhdessäoloa Viinibaarissa. Osallistujia pyydetään keskustelemaan aiheista: 1. Mitä pitäisi tehdä jotta pohjoismaat lähenesivät liittovaltiota? 2. Mitä voisin itse tehdä jotta Pojoismaat lähenesivät toisiaan?

Seminaari on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittaudu tästä linkistä

Samana päivänä 24.5. aukeaa Lars Lerinin näyttely Galleria Hanaholmensissa. Avoinna päivittäin klo 10-20. Lars Lerin on Pohjoismaiden merkittävimpiä akvarellitaiteilijoita, joka luo pigmentistä ja vedestä tiheätunnelmaisia kuvia. Aiheet vaihtelevat pohjoisen luonnosta ja eläimistä hylättyihin rakennuksiin ja Syyrian sodan runtelemiin kaupunkinäkymiin. Tunnusomaista on, että aihe ja tekniikka tuntuvat sulautuvan yhteen. Lars Leriniä pidetään tätä nykyä Ruotsin rakastetuimpana taiteilijana, jonka näyttelyn Liljevalvchsin taidehallissa näki ennätykselliset 190 000 kävijää.

Järjestäjät: Yggdrasil, Hanaholmen, ReNEW – Reimagining Norden in an evolving world -projekti ja Pohjola-Norden.

En nordisk förbundsstat – Borde Norden föras närmare ett förbund?

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Hanaholmsstranden 5, Esbo
Fredag 24.5.2019 kl. 14-16

De nordiska länderna har genom historien alltid varit sammanfogade och samarbetat nära vilket har lett till att våra samhällsstrukturer har utvecklats åt samma håll. Våra värderingar är också mycket lika, vilket gör samarbetet enkelt och naturligt. Det finns dock mycket kvar att göra när det gäller bl.a. rörlighet, lagstiftning och gränshinder. En nordisk förbundsstat skulle kunna lösa dessa brister. Vad skulle grundandet av en nordisk förbundsstat betyda i praktiken? Innebär Brexit en försvagning av EU och förutsätter detta ett närmare samarbete mellan grannländer? Är en nordisk förbundsstat möjlig inom EU? Vore de nordiska länderna starkare tillsammans i ett internationellt sammanhang?

Det nordiska samarbetet och dess relevans
Henrik Wilén, generalsekreterare, Föreningarna Nordens Förbund

Reimagining Norden in an evolving world
Carl Marklund, fil. dr, projektforskare, Södertörns högskola
Peter Stadius, professor, Helsingfors universitet

Nordens roll i EU
Anna Jungner-Nordgren, SFP
Kimmo Sasi, Saml.
Mia Haglund, V

Moderator: Maria Wetterstrand

Språk: svenska, finska och engelska. Ingen simultantolkning.

Efter seminariet fri samvaro i Vinbaren. Deltagarna uppmanas diskutera frågorna: 1. Vad borde göras för att föra Norden närmare ett förbund? 2. Vad kan jag själv göra för att vara med och skapa bättre förutsättningar för ett enat Norden?

Seminariet är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmäl dig via denna länk

Samma dag 24.5 öppnas Lars Lerins utsällning i Galleri Hanaholmen. Öppet dagligen 10-20. Lars Lerin är en av Sveriges mest älskade och uppskattade konstnärer som med sina akvareller målat sig rakt in i svenskarnas hjärtan. Lerins konstverk uppmärksammar allt från djur och nordisk natur till övergivna byggnader och krigshärjade syriska städer. När Lerin förra året ställde ut på Liljevalchs konsthall i Stockholm besöktes utställningen av rekordantalet 190 000 besökare.

Arrangörer: Yggdrasil, Hanaholmen, projektet ReNEW – Reimagining Norden in an evolving world och Pohjola-Norden.

Diskussion

  • Facebook