Seminarium i Vasa 5.3.2018: Framtida utvecklingsmöjligheter för Kvarkenregionen i ljuset av det nordiska

Publicerat 26 februari, 2018

De gränslösa nordiska regionerna – framtida utvecklingsmöjligheter med hjälp av ett enat Norden  

Arrangörer: CENS och Yggdrasil.fi

Tid: 5.3.2018 klockan 17.30

Plats: Stora salen på Bocks bryggeri på Gerbyvägen 18, 65230 Vasa, Finland.

Anmälan: Anmälan till seminariet görs genom att skicka ett mejl med namn till redaktionen@yggdrasil.fi. Seminariet är gratis. Vi tar emot anmälningar för att kunna uppskatta hur mycket kaffe och tilltugg som behövs.

Temat för seminariet 

De nordiska länderna har en djup och livlig integration på tvärs av statsgränserna, men av en alldeles särskild betydelse är det gränsöverskridande samarbetet mellan olika regioner i Norden. Genom seminariet “Nordiska regioner – framtida utvecklingsmöjligheter med hjälp av ett enat Norden” vill Centrum för Norden-studier (CENS, Helsingfors universitet) och tankesmedjan Yggdrasil bjuda upp till en diskussion om de nordiska regionernas utvecklingsmöjligheter i ljuset av färska visioner om det nordiska samarbetet. Johan Strang från CENS fungerar som moderator för seminariet. Joakim Strand riksdagsledamot och vice-ordförande för Kvarkenrådet och Ulrika Lövdahl chef för Yle Österbotten deltar i en diskussionspanel med kommentarer till föreläsningarna.

Föreläsare 

Sten Palmgren författare till pamfletten ”Nordens tid är nu” Ett enat Norden och de nordiska regionerna Sten Palmgren har tillsammans med Gunnar Wetterberg presenterat olika modeller för ett nordiskt medborgarskap i pamfletten ”Nordens tid är nu”. Ett litet steg på vägen mot nordiskt medborgarskap är ett gemensamt nordiskt ID som kommer att finnas tillgängligt inom en nära framtid. Sten Palmgren talar om ett nordiskt ID, visionen för ett enat Norden och deras potentiella betydelse för de nordiska gränsöverskridande regionernas framtida ekonomiska och sociala utveckling.

Ann-Louise Rönestål Ek, projektledare för ”Mer nyheter över gränsen” Regionala gränsöverskridande nyheter och de nordiska regionerna Ann-Louise Rönestål Ek har fungerat som projektledare för interregprojektet ”Mer nyheter över gränsen” som under en treårsperiod arbetade för att skapa nya förutsättningar för gränsöverskridande nyheter mellan Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige och Nord- och Sörtröndelag Norge. Rönestål Ek talar om gränsöverskridande regionala nyheter, betydelsen av en regional offentlighet och framtida utvecklingsmöjligheter för att skapa medier som jobbar utgående från ett regionalt perspektiv.

Diskussion

  • Facebook