Nordea och Wahlroos skall inte tillåtas skattesmita inom Norden

Publicerat 28 april, 2017

Norden bör harmonisera sina företags- och kapitalinkomstskatter för att undvika att inflytelserika storföretag och förmögna individer frestas till att spela ut de nordiska staterna mot varandra. 

Bild: Viktor Kock

Bild: Viktor Kock

Viktor Kock är ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater.

I samband med Nordeas bolagsstämma i mars 2017 hotade Nordea att flytta sitt huvudkontor från Sverige som en reaktion på att den svenska regeringen har planer på att höja bankavgiften. Den sk resolutionsavgiften som tas av banker som har sitt huvudkontor i Sverige finns till för att skydda de svenska skattebetalarna från kostnader om bankerna hamnar i kris. Med hjälp av denna avgift bygger man alltså upp en buffert med kapital som istället för skattebetalarnas pengar kan användas när nästa finanskris inträffar för att rädda bankerna från konkurs. I takt med att den svenska bolånemarknaden växer kraftigt ökar även riskerna för en svensk bankkris och detta är den självklara bakgrunden till den tilltänkta höjningen av resolutionsavgiften.

Nordea är den absolut största banken i Sverige och Norden och har varit delaktig i att skapa de ökade riskerna. Nu vill man alltså slippa att betala den planerade avgiften. Nordeas styrelseordförande Björn Wahlroos bedömer det som ”mycket, mycket sannolikt” att banken flyttar sitt huvudkontor från Sverige om det inte sker betydande förändringar i den svenska regeringens planer på att höja bankavgiften. Enligt Wahlroos är Helsingfors eller Köpenhamn de två sannolika orterna då Nordea överväger att flytta bort sitt huvudkontor från Sverige. Detta eftersom Danmark och Finland har mindre avgifter än Sverige.

Ansvaret för den löpande tillsynen till jättebanken Nordea och eventuella kriser associerade med Nordeas svenska bolån skulle alltså falla i famnen på Danmark, eller på euroområdet och ECB ifall flytten skulle gå till eurolandet Finland. Nordea skulle fortfarande påverka svensk ekonomi trots att bankens huvudkontor lämnar landet, eftersom banken skulle fortsätta att ha stor verksamhet i Sverige. Liksom tidigare skulle Nordea fortsätta att ta sin del av vinsterna från den överhettade svenska bolånemarknaden. Däremot vill Nordea inte bidra till resolutionsavgiften som finns till för att ta hand om skötseln av en framtida svensk finanskris.

Björn Wahlroos har också själv flyttat för att undvika skatt. Våren 2014 noterade svenska och finska medier att Wahlroos som är finsk medborgare har folkbokfört sig i Sverige. Enligt Dagens Industri är orsaken den svenska beskattningen. I motsats till Finland har man i Sverige inte någon arvs- eller gåvoskatt. Wahlroos har som finsk medborgare åtnjutit alla de fördelar som medborgarskapet inbegriper och införskaffat sin förmögenhet genom affärer i Finland, men vill alltså inte betala skatt i Finland.

Norden behöver en harmonisering av företags- och kapitalinkomstskatterna. Företag och rika individer kan inte tillåtas spela ut de nordiska staterna mot varandra. Förutom den uppenbara faran med att skatteintäkter går förlorade är det också en fara för demokratin. Det allmänna missnöjet och frustrationen med politiken ökar om de rika och mäktiga inte behöver följa demokratiskt överenskomna spelregler för ekonomin.
Jag välkomnar en diskussion med övriga nordiska politiker för vad vi kan göra tillsammans för att skapa en långsiktig nordisk skattepolitik som beaktar det faktum att både finansbranschen och det övriga nordiska näringslivet är starkt nordiskt integrerat. Tillsammans skall vi bygga vidare på den nordiska modellen. Ett ”race to the bottom” mellan de nordiska länderna hör inte hemma i den.

Viktor Kock, ordförande Finlands Svenska Socialdemokrater

Diskussion

  • Facebook