Nyt nordisk topmøde: Nordic Economic Forum

Publicerat 5 januari, 2017

Föreningen Norden..Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 1 – 2017  med samtliga artiklar hittas här.

Vi trænger til ny styrke i det nordiske samarbejde, mener Mogens Jensen, som peger på et nordisk økonomisk forum, som skal samle aktører fra erhverv, politik og kultur, som ellers ikke mødes.

– Norden bør fra 2018 etablere en moderne pendant til World Economic Forum i Davos i Schweiz. Vi skal samle politikere, embedsmænd, erhvervs- og kulturpersoner samt repræsentanter fra civilsamfundet, lyder det fra Foreningen Nordens formand Mogens Jensen. Han begrunder det nordiske topmøde med behovet for et stærkere nordisk samarbejde på tværs af samfundets sektorer:

– Det er ikke et samarbejde, hvor man tager noget fra nogen. Det er en ny platform, som skal imødegå de nordiske udfordringer, lyder det fra Mogens Jensen, som giver to eksempler på aktuelle samfundsdagsordener, som kan blive løftet regionalt og internationalt, hvis Norden går sammen:

– Som en del af målsætningerne fra COP 16 i Paris står vi med den globale grønne omstilling. Det er oplagt at løfte omstillingen gennem en nordisk indsats for at fremme grønne virksomheder i Norden. Man kunne også tage håndteringen af udkantsområder, ikke kun i taler, men i en række arbejdsgrupper både før og efter topmødet.

Han minder om, at Foreningen NORDEN i flere år har arbejdet med at sætte nøgleaktører fra erhvervslivet sammen. Senest på en stor konference i 2014, hvor store virksomheder og organisationer var repræsenteret sammen med de faglige organisationer.

Aktivitet mellem møderne

– Topmødet skal være kulminationen på en aktiv proces mellem møderne. Arbejdsgrupperne skal udforske og realisere så meget som muligt mellem møderne, som kan afsluttes med præsentation af resultaterne for en stor gruppe af borgere – fysisk til stede og online, siger Mogens Jensen, som ser så- vel Nordisk Ministerråd som Nordisk Råd som stærke og nødvendige medspillere i de kommende års arbejde med at skabe tilslutning til den nye platform.

Mødet skal finde sted på en fast dato hvert år, men skifte geografisk placering, således at samtlige nordiske lande over tid bliver værtsland. Den konkrete topmødeide stammer fra konsulenterne Dalberg, som har specialiseret sig i udviklingsprojekter af grænseoverskridende karakter inden for undervisning, miljø, byplanlægning, finansiering, landbrug m.m.

Diskussion

  • Facebook