Nordiska rådet öppnar kontor i Bryssel – vågar de nordiska politikerna visa musklerna?

Publicerat 2 januari, 2017

Att Nordiska rådet öppnar ett kontor i Bryssel är en signal om att allt fler nordiska politiker inser att det är dags att på allvar politisera det nordiska samarbetet. Den EU-skeptiska nordiskt intresserade allmänheten väntar på konkreta resultat, men den kommer inte att vänta för evigt. 

Yggdrasil genomförde inför EU-parlamentsvalet 2014 en undersökning som visade att en majoritet av EU-parlamentsvalskandidaterna ansåg att en nordisk tvärpolitisk grupp i EU-parlamentet vore en bra idé. Den tvärpolitiska gruppen låter ännu vänta på sig, men att Norden bör synas och höras och att det finns ett värde i att agera gemensamt är en viktig insikt som tycks finnas hos allt fler nordiska politiker. Nordiska rådet har nyligen beslutat om att öppna ett kontor i Bryssel med uppgiften att koordinera nordiska träffar mellan de nordiska Europaparlamentarikerna och Europaparlamentarikerna och medlemmarna i Nordiska rådet.

Tajmingen för kontorets öppnande är intressant. EU-kommissionär Katainen påstår i en intervju för HBL (6.12.2016) att det i kölvattnet av Brexit och den tilltagande EU-skepticismen uppstått ett ”maktvakuum” i EU. Ett vakuum och ökat spelrum som kan fyllas för de länder som är aktiva i EU. Om detta är en EU-utopists önsketänkande för att skapa mera intresse för EU hos allmänheten eller en reell möjlighet återstår att se.

Yggdrasilredaktionens råd till de politikerna som kommer att ta del av det nya kontorets tjänster är att våga tänka stort och fritt. Lyft fram de stora idéerna som förutom de fria marknaderna också tar socialpolitiken över statsgränserna in i framtiden. Exempelvis bör det nordiska medborgarskapet och den nordiska förbundsstaten diskuteras förbehållslöst. Istället för att vara överdrivet försiktiga bör de nordiska politikerna vara modiga och tydliga i försvarandet och vidareutvecklandet av den nordiska modellen. Diskutera även sådant som med tanke på reglerna och maktkonstellationerna i dagens EU skulle vara svårgenomförbart. Med tanke på den ökande EU-skepticismen är det möjligt att morgondagens EU kommer att se annorlunda ut.

Den lilla minoritet nordiska politiker som tycker att marknadslösningar på de multinationella storföretagens villkor är universallösningar har sedan länge klappat i händerna åt EU:s utveckling. Med EU har de haft en hävstång att trumfa igenom sin vilja i, och förbi, nationalstaternas parlament. Alla EU vurmande nordiska politiker med vänstersympatier, eller ens de som är välvilligt inställda till nordisk välfärdspolitik, skall nu upp till bevis. Ta kommissionär Katainen på orden och visa ledarskap genom att formulera gemensamma nordiska ståndpunkter med socialpolitisk relevans för Norden och driv igenom dessa i EU. Nordiska rådets sekretariat kommer att finnas där för att hjälpa till med det praktiska. Den allt mera EU-skeptiska och nordiskt sinnade allmänheten väntar på konkreta resultat. Men de kommer inte att vänta i all evighet förrän de söker sig till andra politiska alternativ.

Christian Sourander

Verksamhetsledare för Yggdrasil.fi 

Diskussion

  • Facebook