Ja til et nordisk statsforbund – nej til EU-staten!

Publicerat 18 september, 2016

Lave K. Broch. Foto: Jeff Richter

Lave K. Broch. Foto: Jeff Richter

Efter det britiske nej til EU er det vigtigere end nogensinde at se på alternativer til EU-medlemskabet. Jeg synes, vi bør udvikle et nordisk statsforbund. Det vil ikke kun være til gavn for os i Norden. Det vil også være til gavn for verden.

Lave K. Broch 1. suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

Efter det britiske nej til EU er det vigtigere end nogensinde at se på alternativer til EU-medlemskabet. Personligt ønsker jeg, at Danmark efter et farvel til EU skal genindtræde i EFTA, og at vi inden for EFTA vælger den schweiziske model, så vi stadigvæk kan handle og samarbejde med de resterende EU-lande, men uden at give EU og EU-Domstolen magt. Mit hjerte banker desuden for et tættere nordisk samarbejde. Jeg synes, vi bør udvikle et nordisk statsforbund. Det vil ikke kun være til gavn for os i Norden. Det vil også være til gavn for verden.

Og nej, min vision om et nordisk statsforbund er ikke en drøm om en nordisk centralistisk union. Det nordiske alternativ skal på ingen måde være en dårlig kopi af EU. Det skal være et samarbejde, der er opbygget på en helt anden måde fra neden, og hvor der er plads til forskellighed, skattefinansieret velfærd, et bæredygtigt miljø og et globalt udsyn.

Et statsforbund er nemlig ikke det samme som en forbundsstat eller føderation. Et statsforbund – eller en konføderation, som det også kaldes – er et forbund af selvstændige stater eller lande med egne grundlove og parlamenter. I statsforbundet vil der være en fælles ramme og nogle fælles institutioner, så vi der, hvor det giver mening, kan optræde i fællesskab, f.eks. i det internationale samarbejde i G20. Samtidig er der en stor grad af frihed til forskellighed, hvilket i modsætning til EU vil gøre, at samarbejdet udvikles der, hvor der er folkelig støtte til det.

Norden kan tilbyde os muligheden for at skabe et levende demokrati med stor decentralisering. Norden kan gøre det muligt at skabe et mere socialt retfærdigt samfund. Norden kan være rammen om en langt mere ambitiøs miljøpolitik. Og sidst, men ikke mindst kan Norden give os en markant og positiv stemme i verden.

Nu sidder du måske og tænker: ”Men hvorfor kan EU ikke gøre det?”. Svaret er simpelthen, at EU’s traktatgrundlag er i modstrid med en sådan vision, og erfaringerne viser, at det ikke er realistisk at reformere EU.

Helt tilbage fra Rom-traktatens dage har EU haft et mål om en stadig snævrere union. Den stadig snævrere union har gjort den politiske kampplads mindre og mindre gennem årene, og det er alt for ofte sket ad bagdøren uden befolkningernes accept. I dag er det en kendsgerning, at miljøet og sundheden er underordnet EU’s indre marked, og EU’s økonomisk monetære union og videreudviklingen af den bl.a. med EU’s finanspagt er dybt problematisk for videreførelsen af det nordiske velfærdssamfund. Derudover er EU’s globale rolle ikke noget at råbe hurra for. EU fører simpelthen en politik, der er til skade for freden i verden.

EU har oprettet et våbenagentur, der støtter EU’s våbenindustrier, som tjener penge på at sælge våben selv til regeringer, der vedvarende krænker menneskerettighederne. Og EU’s terrorliste og udenrigspolitik forhindrer medlemslandene i at være fredsmæglere i verdens forskellige konflikter. Norge, der ikke er med i EU, spiller en vigtig rolle som fredsmægler i mange af verdens konflikter. Det ville ikke være muligt, hvis landet var med i EU.

Jeg synes, de andre nordiske lande bør bakke op om Norges arbejde for fred i verden. Norden har tidligere spillet en vigtig rolle for fred i verden og i kampen for menneskerettighederne. Tænk bare på indsatsen imod apartheid i Sydafrika. Det er på tide, at Norden igen kommer til at spille en sådan rolle på den globale scene.

Jeg ser desuden gerne, at vi forholder os til forskellige politik-områder og overvejer hvor en nordisk indsats kan være en fordel. F.eks. mener jeg, at vi burde lægge Danida sammen med dets nordiske søsterorganisationer, så vi i fælleskab koordinerer vores ulandsbistand i verden. Jeg støtter fællesnordiske ambassader i verden (ja vi har allerede et samarbejde på dette område f.eks. i Berlin). Det vil også være oplagt at se på hvordan vi kan lave kommunikation billigere i Norden. Norden burde hvad angår post og telefoni opfattes som indland. Jeg ser også gerne at vi indgår et tættere sikkerhedspolitisk og redningsberedskabsmæssigt samarbejde, og synes at Norden bør erklære sig som et atomvåbenfrit område.

Et tættere nordisk samarbejde er også populært blandt befolkningerne i Norden. F.eks. viser meningsmålinger fra 2014, at danskere, svenskere og finner hellere vil have et nordisk forbund end et fortsat EU-medlemskab. Og andre målinger viser, at der er opbakning til mere nordisk samarbejde i alle nordiske lande.

Et nordisk statsforbund er derfor ikke en urealistisk drøm. Det er et alternativ til EU, som vi både i Norden og i resten af verden vil have gavn af.

Ja til Norden – nej til EU-staten!

 

Lave K. Broch

Diskussion

  • Facebook