Ett gemensamt nordiskt e-medborgarskap

Publicerat 23 februari, 2016

Debattartikeln har tidigare publicerats på finska 5.2.2015 i dagstidningen Etelä Saimaa. Pol. lic. Iikko B. Voipio är ordförande (saml) i Taipalsaari kommunfullmäktige

Estland har utvecklat e-medborgarskap för utlänningar kallat eEesti. Samma koncept kunde användas för att utveckla ett samnordiskt e-Norden som kunde hjälpa nordbor som rör sig över de nordiska statsgränserna.

Finland har varit medlem i Nordiska Rådet i drygt 60 år. NR är känt för passfrihet, socialskyddsavtal, den gemensamma arbetsmarknaden mm. Nordiska ministerrådet har sedan år 1971 gjort ett gott arbete vars nytta ofta har underskattats.

Det påstås ofta att Schengen-avtalet skulle göra det nordiska samarbetet onödigt. Som resedokument gäller både pass och ID-kort. Det senare är dock mer praktiskt även om det inte är lika så multifunktionellt som det estniska ID-kaard. Riksdagsman Carl Haglund (SFP) har uppmärksammat att det exempelvis är förknippat med svårigheter att öppna ett bankkonto i ett annat nordiskt land, eftersom personnumren i de nordiska länderna är olika. Det finns alltså många goda skäl att ytterligare fördjupa det nordiska samarbetet.

Esterna har utvecklat ett intressant e-medborgarskap för utlänningar, eEesti. Genom att utveckla ett gemensamt nordiskt e-Norden kunde man underlätta vardagen för nordbor som rör sig över de nordiska statsgränserna. De baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen har observatörsstatus i NR, vilket är mycket lika ett fullt medlemskap. Jag skulle ge esterna i uppgift att utveckla ett samnordiskt ID-kort, eftersom de är kända för att vara mer effektiva med olika ICT-lösningar än t.ex. vi finländare. Kortet kunde ges samma egenskaper som det estniska e-medborgarskapet för utlänningar.

Pol. lic. Iikko B. Voipio

Diskussion

  • Facebook