Dags för ett gemensamt nordiskt personnummer

Publicerat 10 februari, 2016

Föreningen Norden..Debattartikeln är skriven av Henrik Wilén som är chef för Föreningarna Nordens Förbund  och har publicerats i Nordens Tidning Nr 4/2015Nordens Tidning är en partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Sverige. En länk till hela Nr 4 med samtliga artiklar hittas här. 

Den fria rörligheten i Norden prisas i många sammanhang. Den som faktiskt flyttat mellan de nordiska länderna några gånger vet att rörligheten må vara fri, men den är långtifrån smidig.

Den största stötestenen är personnumret. Utan personnummer kan man helt enkelt inte etablera sig i ett annat land. Efter att ha genomgått den byråkratiska kvarnen som krävs för att etablera sig i ett annat nordiskt land är det inte svårt att hålla med ordföranden för Foreningen Norden i Norge, Olemic Thommessen, som också är stortingets president (talman), när han efterlyser ett gemensamt personnummersystem för alla nordiska invånare.

Idag när allt fler rör sig över de nordiska landgränserna för att studera eller jobba är ett gemensamt nordiskt personnummersystem absolut nödvändigt. Idag krävs det att du fysiskt ska uppsöka ett särskilt skattekontor för att kunna anhålla om personnumret. Och om du behöver komplettera ansökan kan det inte göras på nätet, utan det gäller att snällt ta sig till kontoret en gång till. Och någon fördel med att vara nordbo är det svårt att upptäcka.

Myndigheternas kontrollbehov i en nationalstat är förvisso förståeligt, men eftersom Norden sedan ett halvt århundrade (!) har en gemensam arbetsmarknad är det obegripligt att processen är så trög.

I och med att personnumret i första hand är ett praktiskt sätt att identifiera personer och ingalunda en fråga om medborgarskap eller uppehållstillstånd borde det vara förhållandevis lätt för fem stater, som idkat praktiskt samarbete i decennier, att komma till en lösning. Enligt uppgift lär några länders personnummersystem bytas ut inom en ganska nära framtid. Det skulle vara en ypperlig chans att bygga upp ett gemensamt system. Medborgarna vill ha smidiga lösningar och det är myndigheternas skyldighet att erbjuda sådana.

Det saknas inte visioner och storstilade planer inom det nordiska samarbetet och det är bra. Problemet är att det åstadkoms så lite på det konkreta planet. Ett gemensamt personnummer skulle vara ett stort steg mot gemensamt socialt medborgarskap. Det vimlar av unga svenskar inom servicebranschen i stor-Oslo, det samma gäller för Köpenhamnsområdet. Och enligt senaste statistiken flyttar fler unga finlandssvenskar än på länge till Sverige, främst Stockholm, där det förvisso ofta erbjuds arbete och studieplats, men dessvärre sällan bostad.

Rörligheten ökar, men trögheten minskar inte i samma takt. Det behövs inte fler utredningar eller rapporter, utan ett politiskt initiativ. Vem tar det?

Henrik Wilén, förbundssekreterare och chef för Föreningarna Nordens sekretariat i Köpenhamn

Diskussion

  • Facebook