En gemensam nordisk migrationspolitik kan inte vänta

Publicerat 23 januari, 2016

Tillfälliga ID-kontroller i Öresundsregionen blir permanenta och nya gränshinder riskerar att uppstå om Norden inte lyckas komma överens om flyktingpolitiken. Nya gränshinder i sin tur leder till ekonomiska och sociala problem.

Pendlare och företag har sedan länge vant sig vid snabba förbindelser mellan Danmark och Sverige som en naturlig del av vardagen. Om de svenska och danska regeringarna signalerar att id-kontrollerna i Öresundsregionen riskerar att bli permanenta blir Danmark och södra Sverige mindre attraktiv för både arbetstagare och näringsliv. Även resten av Norden riskerar på sikt att drabbas av nya gränshinder om man inte lyckas skapa en gemensam flyktingpolitik.

Sverige befinner sig just nu i en mycket känslig fas i sin utveckling. Sverige är på toppen av en högkonjunktur som riskerar att överhetta den svenska ekonomin. De höga bostadspriserna i Sverige tyder på att man redan befinner sig en bubbla. Det stora antalet nyanlända med tilltagande bostadsbrist och den svenska statens offentliga investeringar för att integrera nyanlända riskerar att höja bostadspriserna ytterligare. Frågan är om nedgången blir behärskad eller om bubblan spricker. En plötslig nedgång skulle inte bara ha allmänt negativa effekter på ekonomin men också försvåra integrationen av nyanlända. De oförutsedda negativa effekterna av det nya gränshindret i Öresundsregionen, och i framtiden kanske på övriga ställen inom Norden ifall man inte lyckas nå en långsiktig överenskommelse om flyktingpolitiken, kunde bli något som utgör skillnaden mellan en bubbla som spricker eller en kontrollerad nedgång.

Inte heller de övriga nordiska länderna kan i detta skede kosta på sig eventuella nya gränshinder de nordiska länderna emellan. I Norge pågår som bäst en omställning från eran med höga oljepriser till en ny verklighet där var priset på olja kommer att vara mycket lägre framtiden, detta bl.a. på grund av klimatomställningen och Irans inträde i den globala ekonomin som oljeexportör. Den norska omställning där var det övriga Norden spelar en viktig roll underlättas inte av nya nordiska gränshinder. Finland befinner sig en utdragen lågkonjunktur. Två av de få ljusglimtar som finns just nu är möjligheterna för finskt näringsliv att integrera med norra Norge och den öppna nordiska arbetsmarknaden som gjort att många finländare har hittat jobb i Sverige och Norge. Inte heller Finlands möjligheter att ta sig ur recessionen och enskilda finländares möjligheter att hitta jobb i övriga Norden förbättras av nya potentiella gränshinder.

Det finländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2016 visar inte på ambitioner att skapa förutsättningar för konstruktiva diskussioner om en gemensam flyktingpolitik. Teman för Finlands ordförandeprogram i Nordiska ministerrådet är ”vatten, natur och människor”, vilket i för sig i en annan tid kunde vara intressanta teman, men som nu tyder på att man undviker migrationen som är en vår tids viktigaste politiska frågor. Det intressantaste debattinlägget om migrationspolitiken och Norden just nu kommer från Ungdomens Nordiska råd och Föreningen Nordens Ungdomsförbund. Iris Dager (president för Föreningen Nordens Ungdomsförbund), Anna Abrahamsson (president för Ungdomens Nordiska råd) och Erik Carter (president för Nordiska Centerungas Förbund) kräver i en debattartikel att de nordiska statsministrarna skall träffas för att diskutera en gemensam standard för asylpolitiken.  Ungdomsförbundens initiativ har följts upp av de nordiska vänsterpartierna som i ett manifest kräver att de nordiska länderna bör samarbeta mera inom flyktingpolitiken.  Diskussionerna om hur en gemensam standard kunde se ut kommer knappast att bli enkla. Men en överenskommelse om flyktingpolitiken är en nödvändighet för att ID-kontrollerna inom Norden skall kunna avskaffas.

Migration är inte ett övergående fenomen. En överenskommelse om flyktingpolitiken vore en mycket bra början på väg mot en gemensam långsiktig nordisk migrationspolitik. En gemensam migrationspolitik är en förutsättning för ett i framtiden gränshinderfritt Norden. Med tanke på att de nordiska länderna har liknande samhällen, de nordiska ländernas djupa och långtgående integration med varandra, och att omvärlden redan ser på Norden som en enhetlig region vore en gemensam nordisk migrationspolitik ett logiskt och nödvändigt steg framåt.

Christian Sourander

christian.sourander(a)yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook