Nordbor behöver mera gränsöverskridande nyheter

Publicerat 31 juli, 2014

A-L R Ek porträttbild

Bild: Ann-Louise Rönestål Ek

I takt med att ett växande antal nordbor rör sig inom Norden ökar behovet av gränsöverskridande nyheter. Allt flera nordbor vill veta mer om jobb, kultur och politik i de övriga nordiska länderna. Interregprojektet ”Mer Nyheter ÖVER GRÄNSEN” menar att endast journalister med nordiska nätverk och goda kunskaper om de olika nordiska samhällena kan avgöra vad som är relevanta gränsöverskridande nyheter.

Samarbetsprojektet ”Mer Nyheter ÖVER GRÄNSEN” har under en treårsperiod arbetat för att skapa nya förutsättningar för gränsöverskridande nyheter mellan Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige och Nord- och Sörtröndelag Norge. Ann-Louise Rönestål Ek, projektledare för ”Mer Nyheter ÖVER GRÄNSEN”, berättar i en intervju för Yggdrasil att publicservicejournalister från Sveriges Radio, Sveriges Television och NRK samt tidningsjournalister från bl a Mittmedia och frilansare genom utbytesveckor, kurser och nya nätverk på social media utbytt kunskap och erfarenhet om gränsöverskridande nyheter. Utbytet har resulterat i nya perspektiv och kunskaper som gett förutsättningar för att producera nyheter ur ett gränsöverskridande perspektiv. En skicklig och välinformerad journalist som känner till lokalsamhällena på båda sidorna av gränsen kan avgöra vad som är intressanta gränsöverskridande nyheter.

Ann-Louise Rönestål Ek, hur skulle du sammanfatta syftet och nyttan med ”Mer Nyheter ÖVER GRÄNSEN”?

– ”Mer Nyheter ÖVER GRÄNSEN” kan sammanfattas med hjälp av tre steg. För det första, de lokala norska och svenska journalisterna har lärt känna varandra och deras respektive samhällen för att få insikt i vad som kunde tänkas vara intressanta och gränsöverskridande lokalnyheter. För det andra, norska och svenska journalister har genom att jobba tillsammans i vardagen format nya nätverk, lärt sig sig att arbeta med varandra och även vant lyssnarna/läsarna att intressanta och relevanta nyheter ibland kan komma från andra sidan gränsen. Det kan påpekas att norska och svenska är rätt lika varandra, men att det kan behövas en kort introduktionsperiod för att man skall bli van med att lyssna på varandras språk. Vi hoppas slutligen att de nya nätverken och vanan att arbeta och tänka på nyheter regionalt kommer att leva kvar även efter att projektet tagit slut.

Projektet har mött ett behov av regionala gränsöverskridande nyheter och det har gett förnyade arbetsmetoder och lokala medier ny relevans. Journalisterna som deltagit i projektet har varit mycket nöjda över att få resa till varandra och samarbeta praktiskt på redaktionerna. De har aktivt medverkat till att skapa nätverk med kollegorna över gränsen.

Kan du ge några praktiska exempel på hur projektet har bidragit till att förverkliga gränsöverskridande journalistiskt samarbete?

– NRK-journalister har varit på P4 Jämtland i Östersund och sänt radio tillsammans med sina jämtländska kollegor, Mittmedias ledarskribenter från Jämtland-Västernorrland har träffat opinionsjournalisterna på Adresseavisen i Trondheim och Trönder-Avisa i Steinkjer, frilansare från Sundsvall har skrivit om norsk skogspolitik och hela SVT:s redaktion i Östersund ska i augusti 2014 resa till NRK i Trondheim för att lära känna sina kollegor närmare. Med hjälp av projektets webbsida nyheterovergransen.se och dess förgreningar i social media kan journalisterna som deltagit i projektet upprätthålla kontakten med nya kolleger som de lärt känna på andra sidan gränsen.

Vilka norska nyheter intresserar svenskarna och vice versa?

 – Jordbrukspolitiken, järnvägarna, idrott, utbildning, rovdjurspolitik, vattenkraftsåterbäringen på andra sidan gränsen har intresserat både svenska och norska lyssnare, tittare och läsare. T.ex. har allt flera svenskar upptäckt att det finns en stor stad nära Jämtland, Trondheim. För invånarna i Jämtland har det varit intressant att veta vilket kulturutbyte och vilka jobbmöjligheter som erbjuds i Trondheim. För trönderna är det självklart att resa till Jämtland och ibland Västernorrland, de äger fritidshus på andra sidan gränsen, de shoppar, lagar sina bilar, låter barnen vara med på fotbollsfesten ”Storsjöcupen” i Östersund med mera med mera! Våra medborgare reser ständigt över gränsen, det måste journalisterna också göra – åtminstone för att skaffa tillräckligt med kunskap för att bevaka hela regionen.

Ann-Louise Rönestål Eks och hennes norska projektledarkollegan Elin Solvangs arbete med samarbetsprojektet ”Mer Nyheter ÖVER GRÄNSEN” visar att gränslösa regionala nyheter är en väg framåt inom både kultur och arbetsliv för de nordiska gränsregionerna. I en nära framtid kommer det att finnas allt färre praktiska hinder för att leva ett gränslöst nordiskt liv. T.ex. kommer arbetslöshetsförsäkringarnas  funktionalitet inte att påverkas av att man tidvis arbetar i ett annat nordiskt land. Läs mera om gränshinder på norden.org. När gränshindren på sikt försvinner kan nordborna i allmänhet, och nordborna i gränsområdena i synnerhet, börja tänka allt mera gränslöst. Man kan till exempel frågar sig vilka jobb-, affärs- och hobbymöjligheter det finns inom en hundrakilometers radie från hemorten, oavsett de nationsgränser som måste överskridas, istället för att begränsa möjligheterna till det egna hemlandet. Men en av förutsättningarna för att man skall kunna tänka gränslöst är att man har tillgång till ett balanserat och relevant utbud av regionala nyheter som informerar om affärs- och jobbmöjligheterna på andra sidan gränsen.

Nordiska rådet har visat intresse för projektet ”Mer Nyheter ÖVER GRÄNSEN”:s arbete. Rönestål Ek har bjudits in av föreningen Norden för att berätta om erfarenheterna från projektet vid ett offentligt samtal på ön Ven i maj 2015. Projektet har finansierats av Region Jämtland, EU – Interreg, Nord- och Sörtröndelag fylkeskommuner samt statliga norska IR-medel. Allting tyder på att liknade projekt kunde genomföras också i andra nordiska gränsregioner.

Av: Christian Sourander

christian.sourander(a)yggdrasil.fi 

Diskussion

  • Facebook