Varannan svensk och finländare redo att lämna EU för ett nordiskt förbund

Publicerat 2 april, 2014

karikatyr

bild: www.tanjalonnroth.com

En ny opinionsundersökning visar att 49 % av svenskarna och 50 % av finländarna kan tänka sig att gå ut ur EU och in i ett nordiskt förbund. En tidigare undersökning i Danmark visar att 47 % av danskarna är redo att göra samma sak.

Opinionsundersökningen som genomfördes av TNS Gallup i slutet av mars ställde följande fråga till 1051 svenskar och 1013 finländare:

Anta att det kunde etableras ett nordiskt förbund bestående av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, med gemensam politik inom en lång rad områden, t.ex. miljöpolitik, rättspolitik och utrikespolitik, samt med handelsavtal med EU och andra länder. Om du fick möjlighet att välja mellan att Sverige skulle ingå i detta nordiska förbund eller vara medlem i EU. Vad hade du då valt?

• Ett Nordiskt Förbund

• Svenskt medlemskap i EU

• Vet ej/inget

Av de tillfrågade svenskarna valde 28 % ett fortsatt medlemskap i EU, 23 % svarade vet ej/inget och 49 % valde att ingå i ett nordiskt förbund. Av de tillfrågade finländarna valde 31 % ett fortsatt medlemskap i EU, 19 % vet ej/inget och 50 % valde att ingå i ett nordiskt förbund.

I Finland är stödet för ett Nordiskt Förbund störst bland Socialdemokraternas väljare (73%) och minst bland Samlingspartiets väljare (29%).

Island har redan tidigare i år dragit tillbaka sin EU-ansökan och för Norge är ett EU-medlemskap inte aktuellt.

Undersökningsresultatet visar att det finns en stor öppenhet för ett nordiskt alternativ till EU-medlemskap bland finländare och svenskar. Det tidigare danska undersökningsresultatet visar på detsamma för danskarnas del. Frågan om ett nordiskt förbund bör därför tas på allvar i den nordiska politiken och diskuteras utan förbehåll i och mellan de nordiska länderna.

Partiet EUDemokraterna är beställare av undersökningen och den kan läsas i sin helhet här: Resultat opinionsundersökningarna Finland och Sverige

redaktionen(at)yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook