Politiskt ungdomsengagemang i Norden diskuterades i Finland

Publicerat 6 april, 2014

Norges ambassad i Finland anordnade i veckan ett seminarium i samband med firandet av landets grundlags 200-årsjubileum med temat ungas politiska engagemang i Norden. Även mer allmännordiska tal hölls av en talarkår med olika viktiga personer från den nordiska politiska sfären.

Norges ambassad har hållit ett seminarium där man bland annat berättade om sina erfarenheter där man på prov sänkt rösträtten i kommunalvalet till 16 års ålder och hur tragedin i Oslo och på Utøya påverkade de ungas politiska engagemang för demokratin.

Guro Ødegård från Institutt for samfunnsforskning i Oslo kunde berätta att 16-åringar röstade i högre grad än förstagångsväljare över 18 år och uppgav att anledningen var att dessa människor befinner sig i en mycket stabilare fas i livet än de som just har eller håller på att avsluta sin utbildning och söker sig vidare i livet.

Ødegård om talade tragedin 2011 där över 70 människor förlorade livet i en mans enskilda terrorhandlingar och hur dessa händelser inverkade på de unga i Norge. Handlingarna ansågs vara ett angrepp mot demokratin och uppslutningen bakom fria politiska föreningar och partier var efter händelserna stor och där unga människor stod för den större parten av uppslutningen.

Andra talare var Finlands riksdags talman Eero Heinäluoma som höll öppningsanförandet, Nordisk samarbetsminister Alexander Stubb och Nordiska rådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten som bådade lyfte upp det nordiska samarbetet samtidigt som de lättsamt diskuterade de olika synsätten de båda har på EU-samarbetet.

Seminariet summerades av Finlands ambassadör i Oslo Maimo Henriksson som också lyfte upp att något måste göras för att förmå norska studerande att åka på utbyte i Finland.

Av: Markus Söderman
markus.soderman(a)yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook