En nordisk universitetsregion gynnar alla

Publicerat 15 april, 2014

Norden har sju av världens 100 främsta universitet. Det finns uppenbara fördelar med att profilera sig som världsledande universitetsregion, men det gäller att bygga upp det nordiska universitetsvarumärket från studenterna uppåt för att det skall få en stabil grund att stå på.

Enligt den internationella Shanghairankingen har Norden sju universitet bland världens 100 främsta. Om man profilerar Norden som en enhetlig universitetsregion har Norden flera toppuniversitet än Tyskland (4) eller Frankrike (4). Samarbetet mellan Helsingfors och Stockholms universitet är det färskaste exemplet på hur man vill dra nytta av varandras styrkor i ett försök att profilera Norden som en världsledande universitetsregion. Det är en klar fördel att profilera sig som en enhetlig universitetsregion, istället som enskilda universitet, när olika forskningsprojekt söker internationell finansiering och försöker locka till sig forskare från andra länder. Visserligen hittas de två universiteten bland de  100 bästa (Helsingfors Universitet 76, Stockholms universitet 82), men de är ändå långt från topp 10, som hittills varit reserverad för amerikanska och brittiska elituniversitet  med nästintill obegränsade resurser.

Det finns många exempel nordiskt nätverksbyggande mellan universiteten, som till exempel Nordplus-nätverken, NOVA-universitetet och NordForsk-samarbetet. Men för att kunna skapa en transnationell universitetsregion – en region som kan göra anspråk på att vara världsledande – bör den förenhetligas på ett sätt som beaktar såväl studenter, forskare och universitetspersonal som utomstående samarbetspartners.

Profileringen av Norden som en enhetlig och ledande universitetsregion kunde förstärkas genom, till exempel, en gemensam ansökningsprocess. Bland annat Pohjola-Nordens ungdomsorganisation i Finland (PNU) förespråkar en gemensam antagningsprocess till nordiska högskolor. Detta kunde hjälpa de nordiska studenterna att hitta ”rätt” i djungeln av högskolor och ämnesinriktningar. Det skulle också gynna högskolorna, eftersom det skulle ge dem tillgång till de mest motiverade och bäst lämpade studenterna, oberoende av vilket nordiskt land de kommer ifrån.

PNU vill också att studentrabatterna på kollektivtrafiken enhetliggörs. I dagens läge finns det flera olika rabattsystem och ofta begränsas rabatten till landets egna studerande.

 – Vi föreslår att det trycks en gemensam logo på alla heltidsstuderandes studiekort och att den här berättigar till studeranderabatt i alla nordiska länder. Myndigheterna måste sen se till att studerandena kan resa till reducerat pris även om det är ett privatföretag som sköter trafikeringen, konstaterar PNU:s ordförande Kai Alajoki.

Läs hela PNU:s ställlningstagande om studentrabatterna i kollektivtrafiken här. Enhetliga rabatter i kollektivtrafiken gör livet enklare för studenter som vill studera i annat nordiskt land.

En gemensam antagningsprocess och ett förenhetligande av rabatterna i kollektivtrafiken kunde tjäna som en inbjudan till studenterna att vara med och bygga den världsledande universitetsregionen Norden.

Av: Christian Sourander
christian.sourander(a)yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook