Webbnordismen öppnar för nya former av nordiskt samarbete

Publicerat 27 mars, 2014

Både gamla och nya nordiska diskussionsforum och samarbetsorganisationer har fått ett uppsving via internet och de sociala medierna. Webbnordisterna tar nu följande steg genom att facebookgruppen den Nordiska Unionens Vänner bildar en ny ensaksrörelse med en nordisk förbundsstat som mål.

Webbnordisterna förenas av det gemensamma intresset av att arbeta för nordiskt samarbete direkt med likasinnade från andra nordiska länder. Hittills har det nordiska samarbetet på webben främst utgjort ett komplement till de redan etablerade nordiska samarbetsorganisationerna. De sociala medierna fungerar främst som en nyhetskanal där var man sprider information om nordiska frågor och som forum för att pröva olika argument mot varandra. Men nu finns det tecken på att det är diskussionerna i social media som i somliga fall kan vara först ut med att ge nya idéer som resulterar i nordiskt samarbete.

En av de största nordiska grupperna på Facebook är Nordisk Forum som associeras med Föreningen Norden och Föreningen Nordens Förbund. Nordisk Forum har över tusen aktiva medlemmar som diskuterar nordiska samarbetsfrågor av varierande slag.

En annan stor grupp är den Nordiska Unionens Vänner som fungerar som mötesplats för nordister som vill skapa en Nordisk Förbundsstat. Inom denna grupp handlar diskussionerna mest om hur en eventuellt framtida förbundsstat borde se ut och hur man bör arbeta för dess upprättande. Även gruppen Nordic Federal kunde nämnas som en facebookgrupp som riktat in sig på att diskutera formerna för en framtida Nordisk Förbundsstat.

Övriga nordiska grupper specialiserar sig främst på att diskutera olika sakfrågor inom nordiskt samarbete. T.ex. Forsvar sprogfællesskabet/Försvara Språkgemenskapen diskuteras nordisk språkpolitik, och medlemmar från redan tidigare etablerade nordiska samarbetsorganisationer som arbetar för en nordisk förbundsstat som Nordisk Vision, Fritt Norden Norge och Nordiska Folkriksdagar använder sig också av webben och facebookgrupper för att skapa diskussion och organisera sin verksamhet.

De ovan nämnda grupperna kan ses som ett urval bland många nordiska grupper och samarbetsorganisationer som är helt eller delvis webbaserade. Gemensamt för dessa grupper är att det inte finns några klara gränser som skiljer dem åt. Flera av gruppmedlemmarna och diskussionsdeltagarna är medlemmar i två eller flera grupper.

Administratörerna bakom den växande facebookgruppen Den Nordiska Unionens Vänner har nu beslutat att bilda en ny sorts nordisk ensaksrörelse med webben som bas. Medlemmarna i gruppen arbetar helt och hållet utgående från social media. Organisationen, och de möten som anordnas, skall komplettera och bygga vidare på sådant som redan diskuterats och uppnåtts i social media. Det första mötet för Den Nordiska Unionens Vänner ordnas i Oslo den 17 maj i år. Den Nordiska Unionens Vänner har goda förutsättningar för att vara både stora, effektiva och administrativt lätta på en och samma gång. Även om mötet i Oslo är det första för denna begynnande ensaksrörelse kommer flera av mötesdeltagarna att känna varandra från förut och de är både pålästa och samspelta tack vare tidigare diskussioner i social media.

Det finns också tecken på att de redan etablerade nordiska samarbetsorganisationerna hittar flera och större kontaktytor på webben. T.ex. Föreningen Norden och Föreningen Nordens Förbund visar framfötterna genom att driva tidigare nämnda Nordisk Forum och ett nytt webbaserat nätverksprojekt för alla ca 600 nordiska samarbetsorganisationer som är verksamma inom tredje sektorn, ungdomsorganisationer, utbildning, kultur, media, miljö, idrott, fack, näringsliv os.v.

Man kan räkna med att flera av mötesdeltagarna vid sommarens stora nordiska träff Mötesplats Norden (3-7 juni) i Kungälv, Sverige kommer att vara pålästa och skickligt argumenterande webbnordister. Inbjudna politiker och experter kan räkna med intressanta frågor och diskussioner.

Tanken om ett samlat Norden har sedan det tidiga 1800-talet haft ett starkt folkligt stöd. Dessvärre har olyckliga omständigheter i samband med stormaktspolitik och världskrig ofta satt käppar i hjulet för folkviljan. Webbnordisterna skapar förutsättningar för att skapa folkliga kontakter på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Kanske 2014 blir det år som markerar början på en tid då allt fler nordbor inser att man äntligen har nya redskap för att ta sitt öde i sina egna händer.

Av: Christian Sourander

christian.sourander(at)yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook