Nordisk samarbeid om mat og mosjon – en sammenfatning av Nordisk Ministerråds katalog over initiativer og Best Practice

Publicerat 23 mars, 2014

De nordiske landene har gjennom generasjoner utvekslet erfaring på alle samfunnets sektorer. I våre dager er imidlertid denne erfaringsutvekslingen systematisert, og den kalles da ”Best Practice”.

Johan Strang som har skrevet Nordisk Råds debatbog Nordiska Gemenskaper beskriver det nordiske samarbeidet slik:

”Det är också vanlig att man lyfter fram erfarenhetsutbytet som det nordiske samarbetets kärna. De nordiska länderna utgör varandras ”första andra” – man har genom generationer jämfört, tävlat, kopierat och lärt av varandra på samhällets alla sektorer och nivåer. På detta vis har man utvecklat unika metoder för det man i dag kallar ”best practices”. (Johan Strang: Nordiska Gemenskaper. En vision för samarbetet. s. 30)

Her følger et eksempel på nordisk erfaringsutveksling av typen Best Practice.

Jeg sitter med et hefte fra Nordisk Ministerråd (NM): ”Et bedre liv for børn og unge gennem mad og motion. Nordisk katalog over initiativer og Best Practice for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet”. Heftet følger opp og konkretiserer: ”Nordisk Handlingsplan for bedre sunnhet og livskvalitet gjennom mat og mosjon”

Nordisk Ministerråd (NM) har diagnostisert samfunnet slik: Undersøkelser viser at utviklingen går i gal retning; med usunne kostvaner, fysisk inaktivitet og overvekt som resultat.

(NM) henviser innledningsvis i heftet til WHO, som har diagnostisert samfunnet slik: Halvparten av Europas befolkning og 20 % av barna er i dag overvektige. Stigende forekomst av overvekt truer folkehelsen og samfunnsøkonomien i Europa. Behandling av overvekt og fedme beslaglegger i dag 6 % av utgiftene i helsesektoren. WHO anbefaler at landene utarbeider politiske strategier for å forebygge overvekt, hvilket altså de nordiske landene har gjort. Og det er nettopp det (NM) har gjort, og de har gjort det på nordisk maner ved å sammenstille Best Practice i en katalog ved navn ”Et bedre liv for børn og unge gennem mad og motion”.

Beslutningsprosessen ser slik ut:

Først vedtar (NM) en felles ”Nordisk Handlingsplan for bedre sunnhet og livskvalitet gjennom mat og mosjon”, som skal understøtte de enkelte lands innsats for å fremme sunne kostvaner, fysisk aktivitet, samt forebygge overvekt.

Så følger (NM) opp ”Nordisk Handlingsplan for bedre sunnhet og livskvalitet gjennom mat og mosjon” ved å lage en katalog/hefte over initiativer (Best Practice) i de nordiske land. Disse initiativene har som mål å bedre barns sunnhet gjennom sunne kostvaner og økt fysisk aktivitet.

Her følger sammenfatning av ”Nordisk Handlingsplan for bedre sunnhet og livskvalitet gjennom mat og mosjon”i katalogen. Hva mener du man kan gjøre for å fremme sunne matvaner og mosjon – ved hjelp av nordisk samarbeide?

Av: Jon Haarberg

jon.haarberg(a)hotmail.no

Diskussion

  • Facebook