Niels I. Meyer foreslår nordisk forbund

Publicerat 26 mars, 2014

Den danske nestor i debatten om alternative og vedvarende energikilder, professor emeritus Niels I. Meyer er i Dagbladet Politiken kommet med et stærkt udspil til et stærkere nordisk samarbejde. Han erkender bl.a., at EU bevæger sig mod en stadig snævrere union på grund af både krise og politiske idéer om målet med EU. Han konstaterer også, at vi må opgive vores social – og arbejdsmarkedssystem, hvis ikke vi får en langt løsere tilknytning til EU. Endelig konstaterer han, at liberaliseringen er gået for vidt og netop tidligere kunne holdes i ave af nationalstaten og at de nordiske lande værdimæssigt står hinanden langt nærmere og derfor er et oplagt alternativ.

Den danske nestor i debatten om alternative og vedvarende energikilder, professor emeritus Niels I. Meyer er i Dagbladet Politiken kommet med et stærkt udspil til et stærkere nordisk samarbejde. Han erkender bl.a., at EU bevæger sig mod en stadig snævrere union på grund af både krise og politiske idéer om målet med EU. Han konstaterer også, at vi må opgive vores social – og arbejdsmarkedssystem, hvis ikke vi får en langt løsere tilknytning til EU. Endelig konstaterer han, at liberaliseringen er gået for vidt og netop tidligere kunne holdes i ave af nationalstaten og at de nordiske lande værdimæssigt står hinanden langt nærmere og derfor er et oplagt alternativ. Desværre har han glemt at nævne Åland, men hans slagkraftige budskab, og hvis enkelte dele vi også tidligere har beskæftiget os med på Yggdrasil.fi her, formuleres således:

„Det første skridt kunne være, at Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland og Færøerne dannede et politisk forbund (Nordisk Forbund) med fælles udenrigs-, forsvars-, finans- samt miljø- og energipolitik.

Det ville så være Nordisk Forbunds første opgave at forhandle med EU om et fleksibelt og konstruktivt samarbejde om løsningen af grænseoverskridende problemer inklusive et fortsat handelssamarbejde.

Nordisk Forbund vil have en betydelig forhandlingsstyrke på basis af en samlet befolkning på over 20 millioner mennesker, en stærk økonomi i forhold til store dele af EU, et velfungerende velfærdssystem, en veluddannet befolkning og en tradition for internationalt udsyn. Ud fra et rationelt synspunkt ville det være overraskende, hvis Nordisk Forbund ikke kunne få en konstruktiv samarbejdsaftale med EU, når den første misfornøjelse med ’udbryderlandene’ er overstået.“

Meyer skitserede for et par år siden lignende idéer i en debatbog, som her er beskrevet i en dobbelt anmeldelse af Meyers „Nok er nok – stop den skæve udviking“ og – i anledning af 60-året for Nordisk Råds oprettelse – Johan Strangs „Nordiska Gemenskaper – en vision för samarbetet“ udgivet af hhv. Forlaget Tiderne Skifter og Nordisk Råd.

I den senere tid har mere nordisk samarbejde også været efterlyst af andre skribenter i Politiken, som omtalt af Yggdrasil.fi her ligesom vi har omtalt Ny Agendas meningsmåling om Norden i denne artikel.

Jakob Buhl

jakob.buhl (at) yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook