Blickar Finland västerut för att fylla behovet av dagvårdspersonal?

Publicerat 13 februari, 2014

 

Dagvårdspersonal Bild:Marika Wickström, ikadesign

I Finland råder en skriande brist på dagispersonal inom den svenska dagvården, både vad gäller kompetenta barnträdgårdslärare (i Sverige kallade förskollärare) och barnskötare. På Finlands rundradionolag YLEs svenskspråkiga webbsidor har det nu startats en diskussion huruvida kommunerna skulle kunna fylla behovet av dagvårdspersonal genom att rekrytera i Sverige.

Det hela börjat med en artikel Svenska YLE publicerade där man jämförde hur de kompetenskrav för vikarier man ställer på finskspråkiga arbetare inom dagvården är helt omöjliga att ställa för svenskspråkiga, då det skulle leda till att ingen skulle kunna vikariera på de svenska daghemmen. I artikeln har man intervjuat Tony Sandström som arbetar som rekryteringsansvarig för huvudstadsregionen i Finlands egna bemanningsföretag, Seure.  I debatten som följde i kommentarsfältet la någon fram idén att kommunerna skulle kunna rekrytera personal i Sverige för den svenskspråkiga dagvården i Finland. Resultatet blev en uppföljningsartikel.

Svenska YLE: Leda Bamseklubben räcker som merit för dagisvikarier

I den uppföljande artikeln konstaterar Berndt-Johan Lindström från Vanda stad att man tidigare funderat på att rekrytera skolpsykologer från Sverige, men ansätt tröskeln för att flytta till Finland kan ha varit för hög, men att i fallet med barnskötare och barnträdgårdslärare kan komma att ta Sverige i beaktande.

Svenska YLE: Importera dagispersonal från Sverige?

Men hur ser läget för Sveriges barnträdgårdslärare och barnskötare ut? För barnträdgårdslärare är arbetsmarknaden i Sverige gynnsam och det råder väldigt liten konkurrens bland barnträdgårdslärarna i hela landet. Det betyder att rekrytera barnträdgårdslärare till Finland kan vara mycket svårt, då man måste konkurrera med hela Sverige för att få anställa de barnträdgårdslärare som utexamineras.

Sök på ”förskollärare” på Sveriges arbetsförmedlings yrkeskompass.

Annat är det med barnskötare som rent av är i den motsatta sitsen och det råder hård konkurrens om de få arbetstillfällen som finns i Sverige. Anledningen till obalansen är att man i Sverige försökt öka på den pedagogiska kompetensen inom förskolan och anställer allt fler barnträdgårdslärare istället för barnskötare.

Sök på ”barnskötare” på Sveriges arbetsförmedlings yrkeskompass.

Det finns helt enkelt goda möjligheter för de finländska kommunerna att rekrytera barnskötare från Sverige och med tanke på barnskötarnas situation i Sverige. En möjlighet skulle till exempel vara för de finländska kommunerna att samarbeta med Nordjobb för att ge utbildade barnskötare i Sverige en arbetsplats och på så sätt möjligen få dem att stanna kvar i Finland.

Av: Markus Söderman
markus.soderman(a)yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook