Är NATO en möjlighet eller bromskloss för det nordiska samarbetet?

Publicerat 24 februari, 2014

JAS 39 Gripen

Foto: svenska försvarsmakten

 

Finlands president Sauli Niinistö påpekade under Folk och försvars rikskonferens i Sverige att de olika nordiska säkerhetspolitiska lösningarna har sina begränsningar. I en artikel i Svenska dagbladet(SvD) belyser man nu ännu mer de olika problemen i ljuset av den samnordiska operationen på Island, där de olika nordiska länderna samsas om luftövervakningen.

Finlands president Sauli Niinistö påpekade under Folk och försvars rikskonferens att de olika lösningarna i Norden sätter gränser för hur försvarssamarbetet i Europas nordligaste region kan utvecklas. Det har nu också påpekats i en artikel skriven av Svenska dagbladet, där man i artikeln belyser hur olika förutsättningar och uppgifter icke-NATO-medlemmarna Sverige och Finland har till skillnad från främst Norge.

Läs: President Sauli Niinistö ser potential för det svensk-finländska försvarssamarbetet

För Sverige och Finland fungerar Islands-missionen som en övning för de båda ländernas flygstridskrafter, där man inte har några skarpa robotar och om en utomstående makts stridsflyg skulle flyga mot isländskt luftrum, måste de båda länderna direkt dra tillbaka sina flyg och låta Norge ta hand om identifiering av den utomstående maktens flyg. Bakgrunden ligger i att andra länder i NATO satt sig emot att icke-NATO-länder ska delta i NATO:s kärnuppgifter, där bland annat incidentberedskap och övervakning av isländskt luftrum ingår.

Man kan undra vad det finns för lösningar på de här begränsningarna. En lösning skulle vara att Sverige och Finland gick med som fullfjädrade medlemmar i NATO, något det inte finns varken folkligt eller politiskt stöd för i någondera av länderna. En annan lösning skulle vara att Norge, Danmark och Island skulle gå ur NATO, vilket inte ser ut att vara ett reellt alternativ då Island skulle hamna i ett säkerhetspolitiskt vakuum, samt att Norge och Danmark prioriterar NATO framom andra säkerhetspolitisk samarbeten. Vad anser du skulle vara en bra lösning under rådande situation? Att någon går med eller ur NATO, eller finns det kanske andra samarbetsformer där man kan kringå den här problematiken?

 Av: Markus Söderman
markus.soderman(a)yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook