Norden som slagträ i brittisk debatt

Publicerat 28 januari, 2014

De nordiska modellen som samhällsform och nordisk kultur har uppmärksammats ofta av stora internationella medier de senaste åren. Den nyaste trenden i Storbritannien är att använda Norden som politiskt verktyg och redskap för att skapa uppmärksamhet för egna personliga åsikter.

Norden i internationell media fick sin stora genomslagskraft i februari förra året när the Economist uppmärksammade den nordiska modellen som ett framgångsrecept värt att beundra och efterfölja. Både före och efter artikeln i The Economist har nordisk kultur och nordiskt samhälle uppmärksammats i ett flertal artiklar av både större och mindre internationella medier.

Den senaste utvecklingen är att Norden inom loppet av några dagar figurerar två gånger i kontroversiella artiklar i the Guardian. I den första artikeln uppmärksammar the Guardian den skotska självständighetsrörelsen som har de nordiska länderna samhällsform som förebild vid en eventuell skotsk självständighet. Somliga skotska parlamentariker förespråkar t.om medlemskap i det Nordiska rådet och en eventuell Nordisk Union. Argumentet som används, förutom att man lyfter fram Norden som förebild, är att Skottland gränsar till nordiska nordatlantiska områden och att man därmed borde ta sitt ansvar när det gäller miljö- och säkerhetspolitik.

 – ”Given that Scotland is a northern European country with the Atlantic to our west, the Iceland gap to our north and the North Sea to our east, we should take responsibility for the environmental and defence challenges we face there … But Scotland needs the full toolbox that independence brings to do it.”

Läs hela artikeln på the Guardian. ”Would the Scandinavians want Scotland?, 26.1.2014

Tanken om att Skottland skulle gå med i en eventuell Nordisk Union är knappast realistisk för tillfället. Men Norden används flitigt som vision av skotska självständighetsivrare för hur man vill att ett framtida självständigt Skottland skall se ut.

Följande dag publicerar The Guardian en debattartikel som är den totala motsatsen i synen på Norden. De nordiska ländernas utmålas som ogästvänliga och kulturellt och ekonomiskt efterblivna. Syftet med artikeln är systematiskt visa på att utmåla Norden som en utopi och förebild är felaktigt och missvisande. Även om debattartikeln försöker genom olika anekdotiska exempel och lösryckta statistiska pusselbitar visa på hur dåligt Norden är, tycks den huvudsakliga poängen vara att varna för att låta sig svepas med in vurm för någonting som målar upp orealistiska drömmar om ett perfekt samhälle.

– Whether it is Denmark’s happiness, its restaurants, or TV dramas; Sweden’s gender equality, crime novels and retail giants; Finland’s schools; Norway’s oil wealth and weird songs about foxes; or Iceland’s bounce-back from the financial abyss, we have an insatiable appetite for positive Nordic news stories. After decades dreaming of life among olive trees and vineyards, these days for some reason, we Brits are now projecting our need for the existence of an earthly paradise northwards.

Läs hela artikeln här: Dark lands: the grim truth behind the ’Scandinavian miracle’ 27.1.2014

Det verkar som om varumärket Norden och den nordiska modellen som samhällsform nu är tillräckliga välkända och berömda för att de skall kunna användas som redskap i offentligt brittisk/internationell debatt. Detta i sig själv är något av en seger för Norden om man vill leva enligt devisen all reklam är god reklam. Det verkar som om nordbor får vänja sig vid tanken om att namnet ”Nordic” eller ”Scandinavian” kommer att användas flitigt i olika internationella debattsammanhang.

 Av: Christian Sourander

christian.sourander@yggdrasil.fi 

 

 

 

Diskussion

  • Facebook