Norden är den bästa universitetsregionen i världen – är nordiskt samarbete ”språngbräda” för nordiska universitet?

Publicerat 9 januari, 2014

Enligt den internationellt tongivande internationella Shanghai-rankingen har Norden sju av världens hundra främsta universitet. Norden har därmed flera toppuniversitet än Tyskland eller Frankrike. Allt detta och mera lyfter kansler Thomas Wilhelmsson för Helsingfors universitet fram in debattartikel som förespråkar nordiskt universitetssamarbete.

I debattartikel för Hufvudstadsbladet (6.1.2014) ”Samarbete kan bli språngbräda” uppmanar kansler Thomas Wilhelmsson för Helsingfors universitet till mera Nordisk universitetssamarbete på bred front. Wilhelmsson pekar på ogiltigheten i missuppfattningen att nordiskt samarbete skulle utesluta internationellt samarbete samt innebära lägre kvalitet. Därutöver visar Wilhelmsson på att Norden som universitetsregion kan räknas som den främsta i världen.

– I Norden finns fler toppuniversitet än i Tyskland eller Frankrike! Relaterar man antalet toppuniversitet till befolkningsmängden framstår Norden till och med som världens främsa universitetsregion. Skulle Kalmarunionen ännu existera skulle Norden ses ett av världens ledande forskningsländer. Genom ett ännu mera fördjupat samarbete mellan de nordiska universiteten bör man även utan en Kalmarunion dra nytta av det faktum att regionen utgör en tyngdpunkt i världens universitetsväsen.

Ytterligare visar Wihlemsson på nyttan av forskares nordiska nätverk samt på de möjligheter som varumärket universitetsregionen Norden kan medföra.

-Nordiskt samarbete kan utgöra ett effektivt sätt att nå större internationell synlighet och attrahera internationell finansiering. På samma sätt som amerikanska och brittiska universitet tillsammans drar nytta av deras länder har en stark universitetsprofil kan också de nordiska länderna universitet tillsammans styrka sin ställning i den internationella konkurrensen”

Läs mera om detta i Wilhelmssons debattartikel i Hufvudstadsbladet ”Samarbete kan bli språngbräda”.

 

HBL.6.1.2014-Samarbete kan bli språngbräda (2) HBL.6.1.2014-Samarbete kan bli språngbräda (1)

 

 

 

 

 

 

Professor Lars Oxelheim på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet förespråkade sommaren 2007 formandet av ett nordiskt elituniversitet på opinionsplats i Svenska Dagbladet ”Forma nordiskt elituniversitet” 11.7.2007. De bärande argumenten även för denna idé var att Norden måste förena sina krafter för att kunna profilera sig i den globala konkurrensen om forskare och investeringar. Både Oxelheim och Wilhelmsson vill lyfta fram den internationella nyttan med ett nordiskt varumärke inom universitetsväsendet.

– Antalet länder i världen har vuxit från 74 i slutet av andra världskriget till strax under 200 i nutid. Med hänsyn tagen till en utländsk investerares transaktions- och sökkostnader betyder denna mångdubbling av potentiella marknader att det lilla landet i periferin löper stor risk att marginaliseras i kampen om de ingående investeringarna.

Läs hela artikeln här: ”Forma nordiskt elituniversitet” 11.7.2007

 Av: Christian Sourander

christian.sourander(a)yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook