Nordiskt kapital för hållbar tillväxt, gröna jobb och nordiska värderingar efterlyses

Publicerat 4 januari, 2014

Styrelseordförande Bo Jerlström för Nordiska projektfonden (Nopef) vill slå ihop fyra nordiska finansinstitutioner for att skapa en nordisk bank för hållbar tillväxt, gröna jobb och nordiska värderingar

De nordiska länderna äger gemensamt fyra finansinstitutioner (se nedan) med nordisk profil som bl.a. har som uppgift att finansiera projekt bland små, medelstora och stora företag som skapar hållbar tillväxt och gröna jobb.

I en debattartikel för Nordens Tidning (Nr 4. 2013) som även publicerats som ett aningen kortare opinionsinlägg i Svenska Dagbladet förespråkar styrelseordförande´Bo Jerlström för Nordiska projektfonden (Nopef), en långtgående sammanslagning av verksamhet för Nordiska investeringsbanken (NIB), Nordiska utvecklingsfonden (NDF), Nordiska projektfonden (Nopef), och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (Nefco),

”Som jag ser det skulle betydande fördelar kunna uppnås genom ökad samverkan inom gruppen eller genom en sammanslagning av finansgruppen:

– administrativa kostnadsbesparingar

– ökad kritisk massa av kompetens och kapacitet

– ökad extern synlighet både i de nordiska(baltiska) länderna och internationellt

– ökad sammanlagd finansiell styrka

– ökad tyngd policy- och resursmässigt som intressant partner för andra nordiska och internationella organisationer”

Enligt Jerlström är den nuvarande samverkan i denna finansgrupp minimal, trots att samtliga finns lokaliserade i samma byggnad i Helsingfors, och därmed förverkligas i dagens läge inte finansgruppens stora samlade potential.

Jerlström menar att tillgången på kapital ännu inte återhämtat sig efter finanskrisen och att därmed vore denna samlade potential av största vikt för att trygga fortsatta finansieringar av behövliga investeringar för framtiden.  Ytterligare menar Jerlström att de nordiska statministrarna har under många år gemensamt deklarerat att de nordiska länderna skall spela en ledande roll i omställningen till hållbar utveckling inom klimat och miljöfrågor och att man nu med hjälp av att samla finansieringspotentialen i denna finnansgrupp kunde förverkliga denna vision. Världsbankggruppen i Washington, USA lyfts fram som inspirerande modell för hur detta kunde organiseras. Förutom att vara med och finansiera projekt som skapar jobb och hållbar tillväxt kunde man även lyfta fram nordiska värden genom att ställa som villkor för finansieringen att stor hänsyn tas till skäliga arbetsvillkor, jämlikhetsfrågor och mäniskliga rättigheter.

Läs hela Jerlströms debbattinlägg här: Nordens Tidning, Nr 4. 2013 sid 8-9

Yggdrasilredaktionen tweetade i juli 2013 om att det under den svenska årligt återkommande politikerveckan i Almedalen hade diskuterats möjligheten om att bilda en nordisk riskkapitalfond.  Under diskussionerna pekade man, liksom Jarlström i sin debattartikel, på att behovet av nordiskt investeringskapital för att företagens skall våga göra nyinvesteringar i framtiden är stort. Frågan som ställdes och besvarades under diskussionerna var följande:

”Hur får vi långsiktigt framgångsrika investeringar i (små)företagen och i landet i stort? Ett av svaren var att skapa en nordisk riskkapitalfond med utgångspunkt i norska Argentum.”

Läs mera om innehållet i diskussionerna på Almedalsveckan sommaren 2013 på denna länk från entreprenorskapsforum.se

Det verkar som om det nu skulle finnas idéer för hur Norden skall trygga kapitalförsörjningen för nordiska företag på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Av: Christian Sourander

christian.sourander@yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook