President Sauli Niinistö ser potential för det svensk-finländska försvarssamarbetet

Publicerat 15 januari, 2014

Folk och Försvar 2014

källa: Folk och Försvar (Foto: Ulf Palm)

Finlands president Sauli Niinistö har gästat den svenska organsiationen Folk och försvars rikskonferens i Sälen, där han höll tal om sin syn på det nordiska samarbetets framtid.

Organisationen Folk och försvar anordnar årligen en rikskonferens där ledande svenska och ibland utländska topp-politiker debatterar frågor som rör samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. I år var en av de märkvärda utländska gästerna Finlands president Sauli Niinistö som i sitt tal bland annat tog upp nordiskt samarbete som helhet, men också specifikt samarbetet mellan Sverige och Finland.

Läs: Niinistö ser möjligheter i det nordiska samarbetet

I sitt tal oroade sig Niinistö för utvecklingen i Ryssland vad gäller utrikespolitiken och demokratin, men lyfta fram att mycket blivit bättre där med sedan 90-talet, bland annat att levnadsstandarden höjts avsevärt. Niinistö underströk att goda relationer med Ryssland trots allt är viktiga och att de här relationerna bör byggas upp från EU-bas där Sverige och Finland ofta har samma intressen.

Niinistö underströk att Finland och Sveriges nära samarbete med NATO stadigt kommer att vara en viktig del av Finlands utrikespolitik, men att inga planer finns från finländskt håll att söka fullt medlemskap i den transatlantiska försvarsorganisationen. Han påpekade dock att de nordiska särlösningarna vad gäller säkerhetspolitiken sätter sina gränser för det nordiska försvarssamarbetet där Danmark, Norge och Island är med i NATO och Finland och Sverige står utanför, samtidigt som Norge och Island står utanför Europeiska unionen. Ibland räcker inte det nordiska samarbetet till inom NORDEFCO då det är för litet och andra gånger har samarbetet visat sig vara för stort.

”En del är inte medlemmar i EU och vi i vår tur inte i Nato. Nordefco förutsätter flexibilitet och kreativitet. Men man måste ärligt konstatera, att de nordiska ländernas olika grundlösningar sätter gränser för samarbetet.” – Sauli Niinistö

Mer potential ser Niinistö i samarbetet mellan Finland och Sverige där han förorda ett tätare bilateralt samarbete, där man funderar på vad man ska göra själv eller vad som lönar sig att göra tillsammans och lyfte fram övningar och utbildning inom flottan och flygvapnet som exempel där samarbetet varit lyckat. Niinistö  föreslår att man i framtiden funderar på en samordnad införskaffning av försvarsmateriel och ett tätare samarbete inom försvarsindustrin.

Se sauli Niinistös tal
Youtube
Som PDF från Folk och försvar

Av: Markus Söderman
markus.soderman(a)yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook