Niinistö ser möjligheter i det nordiska samarbetet

Publicerat 23 december, 2013

509px-Sauli_Niinistö

Källa: wikipedia commons

I en intervju mellan Finlands president Sauli Niinistö och Hufvudstadsbladet samt Svenska Dagbladet uttrycker president oro för läget i det svenska försvaret, samtidigt som han ser potential i det nordiska försvarssamarbetet.

I en intervju inför Hufvudstadsbladet och Svenska Dagbladet uppgav Niinistö att han ser gott på att man i den svenska försvarsdebatten visat intresse för ett tätare försvarssamarbete med Finland och Norden, samtidigt som han ser fram emot att få träffa Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt på Folk och försvars rikskonferens i Sälen i 14 januari nästa år. Dock så framlägger han sin hållning angående det svenska försvaret då han konstaterar att han inte vill se ett svenskt säkerhetsvakuum”. Något som man med nordiska mått mätt kan tolkas som stark kritik mot den svenska säkerhetspolitiken.

”-Finland har tre huvudsakliga internationella samarbetspartner: det nordiska försvarssamarbetet Nordefcon, EU:s försvarsdimension och Natopartnerskapet. På dem bygger vi vårt säkerhetssamarbete.

Även om Niinistö ser marktrupperna som det största problemet med det svenska försvaret så anser han ändå att Sveriges försvarskapacitet i luften och till havs är långt bättre än Finlands. Mer vad gäller det nordiska samarbetet lyfter han fram hur kanske samtliga nordiska statschefer[sic!] fick känna på hur viktig den nordiska gemenskapen är på politisk nivå.

– Jag kände det tydligt när de nordiska statscheferna i höstas träffade Barack Obama i Stockholm. Vi är en gemenskap. Jag tror att det här mötet fick oss själva att förstå hur lika vi är. Vi insåg att Obama och omvärlden ser på oss som en helhet. Det sätter jag stort värde på, säger Niinistö på ledig svenska.”

Svenska dagbladets artikel: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/finlands-president-vill-inte-ha-svenskt-sakerhetsvakuum_8845822.svd

Hufvudstadsbladets artikel(betalmur): http://hbl.fi/nyheter/2013-12-21/545776/andlig-klyfta-mellan-ryssland-och-vastvarlden-oroar-niinisto

Markus Söderman

Diskussion

  • Facebook