Mere end to timer om Norden på Sveriges P4!

Publicerat 25 oktober, 2013

Sveriges radios P4 har i programmet „Karlavagnen“ beskæftiget sig med Norden i over to timer!

Som oplæg til programmet har man under overskriften „Slut på nordisk grannsämja“ hævdet, at Sveriges nordiske nabolande ved mere om Sverige end omvendt og at de gængse roller måske er byttet om nu, hvor Norge har olie og, hævdes det, Finland berømmes for det bedste skolesystem og Danmark for succes indenfor film og TV. „Drukner det nordiske fællesskab i EU-maskineriet“, spørges der endvidere. Sproget er desuden et gennemgående emne.  Omtalen af udtalen på Sveriges radios hjemmeside

Johanna Linder fra P4s „Karlavagnen“ spørger også, om den nordiske familie behøver „familieterapi“. Hun spørger om Dansk Folkepartis fremkomst i Danmark, Norges olie og Finlands EU-flirt og Islands finanseventyr, har været med til at splitte Norden. Hun konstaterer, at finlandssvenskerne fortsat kæmper for deres svenske (og endogene tilføjer vi) modersmål i Finland, at masser af islændinge flytter til Danmark, at nordmænd ser svensk fjernsyn, at danskere holder af svenske røde sommarstugar ude i skoven, spørger om svenskerne er „for korrekte“ i de andres øjne osv.

Igennem det musikledsagede program stifter vi bl.a. bekendtskab med en række nordboer der har erfaring med at bo i et eller flere andre nordiske lande og den første der interviewes, er medlem af Foreningen Nordisk Vision og med-administrator for nordiske facebook-grupper såsom ”Nordiska unionens vänner” Calle Leri Heilborn fra Göteborg. Der debatteres desuden løbende gennem programmet på facebook.

Yggdrasil.fi har smuglyttet til de 2 timer og 40 minutter samt nærlyttet til interviewet med Calle Leri Heilborn i de første 16 minutter af programmet. Hvor Johanna Linder gennemgående stiller spørgsmålet, om Norden står foran en skilsmisse eller behøver familieterapi, kommer vi i interviewet ind på spørgsmålet om et decideret „ægteskab“. Calle Leri Heilborn, der bl.a. blev optaget af Norden i historieundervisningens nævnelse af Kalmarunionen, konstaterer bl.a., at der ud fra økonomiske, verdenspolitiske og kulturelle faktorer er al grund til at gå nærmere sammen. Sammenlignet med f.eks. andre lande i Europa, har Norden tungtvejende ligheder, 25 millioner indbyggere og en position som måske en af verdens 10 stærkeste økonomier. På Johanna Linders lidt drillende spørgsmål om, om Norge så skal dele sin olie med Sverige (og altså resten af Norden), svarer Calle Leri Heilborn, at en nordisk union ville nødvendiggøre en klausul for Norge om at norsk olie tilhører Norge. Et meget interessant og vigtigt synspunkt, som baner vejen for en struktur for både frihed og fællesskab i Norden, hvor vi kommer lidt ud over den traditionelle konkurrence mellem nationalt niveau, nordisk niveau og EU. I den vil eliten underordne alt EU, mens andre kun ser nationalstaten. Heilborn vælger da også at karakterisere sine nordiske bevægelser som regionalister.

I diskussionen kommer de også ind på Foreningen Nordisk Vision, se vores tidligere artikel her:
http://www.yggdrasil.fi/2013/07/alternative-nordiske-moder-lober-af-stabelen/
Heilborn fortæller, at foreningens vigtigste næste mål må være at blive flere medlemmer. På spørgsmålet om dannelsen af et egentligt nordisk parti, udelukker Heilborn ikke, at der kunne dannes et med afdelinger i hvert land, men konstaterer også, at politikerne generelt er uinteresserede i mere Norden i modsætning til folket, som generelt er positive. Heilborn gør også rede for, at de forskellige nordiske bevægelser ikke er åbne for anti-demokrater og racister. Hvor begreber som Norden og nordisk i resten af Norden generelt forbindes med humanisme, er dette nemlig ikke lige så selvklart i den svenske debat.

Lyt til programmet her http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4738368.mp3

Jakob Buhl

Diskussion

  • Facebook