Nordiskt försvarssamarbetsmöte i Helsingfors: ”Spørsmålet er; hvor langt kan samarbeidet gå? Hva er mulighetene, og hva er begrensingene?”

Publicerat 30 september, 2013

Måndagen den 30 september möttes flera av de nordiska försvarsministrarna och ambassadörerna samt Nordiska rådets presidium i Helsingfors för diskussioner om det nordiska försvarssamarbetet. Finland överlåter ordförandeskapet i NORDEFCO (The Nordic Defence Cooperation) nästa år och syftet med mötet i Helsinfors var bl.a. att förbereda detta byte. Finlands försvarsminister Carl Haglund (SFP) gjorde enligt norden.org:s norska artikel följande uttalande under mötet:

I er mer avhengige av det nordiske samarbeidet enn vi innser- en rekke praktiske forsvarstiltak ville i realiteten stoppe helt opp uten den nordiske dimensjonen. NORDEFCO er ikke, og skal aldri bli en forsvarsallianse – samarbeidet er praktisk og løsningsorientert og uten permanent struktur. Tiden er inne for å skape en visjon for hvordan det nordiske forsvarssamarbeidet konkret skal føres videre, og vi vil legge frem en ny visjon på NORDEFCO møtet i desember som skal konkretiseres av Norge som tar over formannskapet.

Enligt Norges försvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) kan ett utökat nordiskt försvarssamarbete öka de nordiska ländernas beredskap att möta aktuella samtida och framtida hot, framförallt terroristattacker och naturkatastrofer. Nordiskt försvarssamarbete i Arktis diskuterades också, eller snarare diskuterades frågan om att inleda seriösa diskussioner om exempelvis nordisk luftövervakning i det arktiska området.

Mötets viktigaste frågor ställdes gemensamt av Haglund och Nordiska rådets president Marit Nybakk:

Det praktiske nordiske forsvarssamarbeidet har kommet veldig langt. Spørsmålet er; hvor langt kan samarbeidet gå? Hva er mulighetene, og hva er begrensingene?

Läs mer om mötet här.

Hur långt kan det nordiska försvarssamarbetet gå? Är exempelvis ett försvarsförbund mellan de nordiska länderna en reell möjlighet eller ens önskvärt? Är de nordiska folken beredda att riskera sina söners och döttrars liv för att bistå ett annat nordiskt land vid en omfattande terroristattack eller t o m ett militärt angrepp? Diskutera gärna denna svåra men viktiga fråga i vårt kommentarsfält nedan eller på vårt diskussionforum på Facebook.

 

 

Diskussion

  • Facebook