Norden bäst i världen på jämställdhet – men enligt forskare är den danska jämställdshetspolitiken mer europeisk än nordisk

Publicerat 7 september, 2013

Nordisk jämställdhet diskuteras i det nyaste numret av tidningen Genus där forskare lyfter fram Danmark som undantaget inom nordisk jämställdhetspolitik.

De nordiska länderna dominerar topplaceringarna i de internationella jämställdhetsmätningar (se t.ex. Gender Gap Report och Gender Inequality Index). Trots att även Danmark placerar sig högt i de internationella jämförelserna anser nordiska samhällsvetare att jämställdhet varit en politiskt mindre viktig fråga i Danmark jämfört med resten av Norden. Sociologen Mari Teigen karakteriserar skillnaden på följande sätt i tidningen Genus:

Sverige, Norge och Finland följer en nordisk modell som innebär att jämställdhetspolitiken präglas av en relativt starkt lagstiftning och institutionell förankring. Danmark skiljer sig däremot åt med en svagare politik (s. 12, Genus 1/2013).

Enligt jämställdhetsforskarna som tidningen Genus intervjuat beror Danmarks sonderweg på att kön inte har politiserats i Danmark i lika hög grad som i framförallt Sverige. T.ex. uppstod det inte en stark kvinnorörelse i Danmark under 1970-talet och begrepp som könsmaktsordning saknas helt i den danska offentligheten.

Man kan dock fråga sig om ett svenskt begrepp som könsmaktsordning behövs i den politiska debatten för att framsteg skall ske inom jämställdhetspolitiken eftersom begreppet inte heller haft någon större betydelse inom finländsk politik. Finland placerar sig dessutom minst lika bra i de internationella jämställdhetsjämförelserna som Sverige utan att de flesta av Finlands ledande politiker har förklarat sig vara feminister. På basis av den ”könsdebatt” som fördes i Dagens Nyheter och Politiken i juni mellan dansken Dennis Nørmark (Kære svenskere, DN 4.6.2013/Jeres nyfeminisme er usympatisk, kære svenskere, Politiken 4.6.2013) och svenskan Nina Björk (Vi tolerar inte dansk sexism, DN 5.6.2013/Vores feminisme er anstændig, kære Nørmark, Politiken 5.6.2013) verkar ett gap bredare än Öresund ha uppstått mellan Danmark och Sverige gällande de s.k. könsfrågorna. I Danmark tycks man reta sig på den svenska feminismens normer och fördömanden av Danmark och i Sverige verkar man anse att Danmark på sistone förfallit till reaktionär sexism eller förblivit på en mer primitiv nivå.

Är Danmark mindre jämställt än de övriga nordiska länderna eller ser det endast ut så ur ett feministiskt perspektiv? Finns det fog för den danska kritiken av svensk feminism och/eller för den svenska kritiken av dansk sexism? Hur borde den nordiska jämställdhetspolitiken utvecklas i framtiden?

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera inlägget ovan med andra nordbor eller länka till ytterligare information om temat som du anser vara relevant med tanke på att föra diskussionen framåt. Eller länka detta Yggdrasilinlägg på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan.

 

 

Diskussion

  • Facebook