Miss av Helsingin Sanomat – finländare trodde att samtliga nordiska länder var helt eniga i sitt förhållningssätt till eventuella militära insatser i Syrien

Publicerat 6 september, 2013

Helsingin Sanomat skrev i en nätartikel (4.9.2013 23:11) att de nordiska ländernas gemensamma ståndpunkt är att de godkänner militära insatser i Syrien endast ifall FN:s säkerhetsråd kommer med sitt godkännande. Övriga nordiska dagstidningar och större medier rapporterade både före och efter HS:s   publicering om motsatt uppfattning bl.a. i Danmark.

I en artikel i Helsingin Sanomat som behandlar Obamas och de nordiska ländernas gemensamma uttalande om Syrien skrev tidningen följande:

”Suomen ja muiden Pohjoismaiden kanta kuitenkin on, että mahdollisille sotatoimille täytyy saada hyväksyntä YK:n turvallisuusneuvostolta.”

(Yggdrasilredaktionens översättning: Finlands och de övriga nordiska ländernas ståndpunkt är emellertid att eventuella krigshandlingar måste godkännas av FN:s säkerhetsråd)

Läs hela artikeln på Hs.fi: ”Niinistö vaati syyllisiä vastuuseen Syyriassa” (4.9.2013 23:11).

Bland annat danska Politiken.dk hade redan klockan 21:31 samma dag publicerat en artikel som visat på att det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna i denna fråga.

”Nordiske lande og Obama kommer med fælles erklæring om Syrien” (4.9.2013).

Övriga medier gav en ännu tydligare bild av hur stora skillnaderna mellan de nordiska länderna är i denna fråga.

Danska TV2 ”Stoler på USA: – Behøver ikke se beviser” (4.9.2013)

”Til TV 2 Nyhederne sagde Helle Thorning ¬Schmidt, at Danmark er indstillet på at bakke USA op, hvis de beslutter at angribe Syrien uden FN-mandat.”

Svenska Yle ”Norden och USA i nytt säkerhetssamarbete” (5.6.2013)

Varför Helsingin Sanomat har publicerat uppfattningen att Norden är enigt i sitt förhållningssätt till eventuella militära insatser i Syrien är ett mysterium. Flera finländare har nu för en tid trott att så är fallet. Detta är knappast bra för finländare som vill skapa sig en korrekt uppfattning om det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet.

Missen av Helsingin Sanomat kan tolkas som att det finns brister i kompetensen att behandla nordiska frågor hos journalister i nyckelposition i finländsk riksmedia. Nordiska rådets beslut att att strypa finansieringen till Nordiskt Journalistcenter (NJC) som utbildar journalister från samtliga nordiska länder i just nordisk kompetens verkar vara allt mera missriktat och otidsenligt. Obamas besök är enligt bedömare i Svenska Dagbladet (6.9.2013) ett tecken på att Norden blivit viktigare i världspolitiken och att vi lever i en tid då det nordiska samarbetets betydelse ökar. Därmed blir också kompetensen för att bevaka nordiska samarbetsfrågor allt viktigare.

 

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera inlägget ovan med andra nordbor eller länka till ytterligare information om temat som du anser vara relevant med tanke på att föra diskussionen framåt. Eller länka detta Yggdrasilinlägg på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan.

Diskussion

  • Facebook