Snuset är nordiskt – lyft debatten från det nationella till det nordiska planet

Publicerat 24 augusti, 2013

Debatten om snus och dess effekter på hälsan går het på Aftenposten. Men eventuella nationella förbud/begränsningar fungerar inte om det nordiska grannlandet har en liberal snuspolitik. 

På opinionsplats i Aftenposten kritiserar forskaren Tom K. Grimsrud, företaget Swedish Match och tidigare artiklar i Aftenposten för att förhålla sig för lättsinnigt till de negativa effekterna på hälsan som snusandet medför. Man skall inte underskatta att snuset och nikotinet verkar nedbrytande på det allmänna hälsotillståndet och kan orsaka cancer i mun och svalg enligt Grimsund. Debatten går het på Aftenposten om snuset är bättre än tobak och om det är ett hjälpmedel att sluta röka eller inte samt om snuset borde begränsas.

Läs hela opinionsinlägget från Aftenposten här:  ”Bedre folkehelse uten snus” (23.8.2013)

Oavsett vad man tycket om snusets vara eller inte vara är snuset en nordisk fråga. Exemplet Finland visar att man inte kan hindra snuset i det egna landet om inte grannen är med på eventuella försäljningsförbud. Yggdrasilredaktionen har tidigare uppmärksammat snuspolitikens nordiska dimension. Läs ” Danskarna blandar sig i Sveriges snuskrig med EU – finns det en nordisk dimension på den nationella snuspolitiken?” (12.09.2012)

Följande situation exemplifierar problemet med nationella förbud: Som det är nu fyller finländska snusköpares pengar fickorna på rederierna som trafikerar Sverige-Finland via Åland och svenska Swedish Match, samt även indirekt svenska staten genom moms som betalas på snus som köpts i Sverige. Det verkar som det enda som finländska myndigheter åstadkommit med sitt förbud är att snusandet fortsätter men att man blir utan skatteintäkter när försäljningen sker i Sverige och på färjorna som går via Åland, och/eller flyttar under jorden.

De sociala kontakterna och flödet av människor mellan de nordiska länderna är för stort för att nationella förbud/begränsningar skall ha avsedd effekt. För att få avsedd effekt med begränsningar måste man lyfta upp frågan från det nationella planet till en nordisk fråga. På samma sätt måste liberaler i denna fråga ta med i beräkningarna att en liberal nationell snuspolitik eventuellt kan påverka även grannlandets folkhälsa.

 

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera inlägget ovan med andra nordbor eller länka till ytterligare information om temat som du anser vara relevant med tanke på att föra diskussionen framåt. Eller länka detta yggdrasilinlägg på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan.

Diskussion

  • Facebook