Nordisk samarbejde om energiforsyning

Publicerat 13 augusti, 2013

Nordisk samarbejde om energiforsyning

Hvordan kan man bedst udnytte energien, så det passer med, når vinden får de danske vindmøller til at snurre, når solen får solceller til at producere el og solfangere til at producere varmt vand, når der er masser af vand i de norske elve?

Teknologisk er der mange idéer fremme om, hvordan man kan gemme energien eller udnytte den intelligent, men på den nordiske elbørs i Oslo, Nordpool, gør man også et forsøg.

Når der er masser af vand i elvene i Norge (Sverige og Finland), udbydes der ekstra elektricitet på elbørsen og kulkraft i f.eks. Danmark og atomkraft i Finland og Sverige behøver ikke at producere lige så meget. Estland og Litauen er også koblet på.

Når vinden blæser godt i Danmark, er der overskud af vindkraftstrøm og dansk vindbaseret elektricitet sættes til salg på elbørsen.

Når hverken der er vind, vand eller sol, må man så trække på den kulkraft og atomkraft, som allerede eksisterer.

Dette er et stort skridt på vejen mod en mere intelligent energistyring og blandt andet Tyskland og Frankrig har tidligere udtrykt interesse for det nordiske system.

Island er ikke med i samarbejdet på grund af den geografiske afstand. Island baserer skønsmæssigt ca. 40 % på vandkraft og andre 40 % på dampkraft (ång) fra undergrunden. Færøernes elektricitet skulle skønsmæssigt for 30 procents vedkommende være dækket af vandkraft, men et større forsøg med bølgekraft er i gang.

I Danmark har vindenergien for længe siden opnået en gennemsnitlig dækningsgrad på over 20 % og man er på vej mod de 30 %. I Finland og Sverige skulle biomasse stå for skønsmæssigt 20 % af energiproduktionen.

Hør et dansk indslag på ca. 9 minutter om Nordpool og fremtidens energiforsyning her:
http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2012/11/30/132138_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1.htm

Således kan man læse på engelsk (eller estisk) på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Nord_Pool_Spot

Jakob Buhl

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook