Hållbar nordisk välfärd, en ny programsatsning från Nordiska ministerrådet lanseras 28-29 augusti, men medborgarnas röst saknas

Publicerat 27 augusti, 2013

På onsdagen den 28 augusti inleds  Nordiska ministerrådets nya program Hållbar nordisk välfärd med en konferens i Köpenham. Syftet med programmet är följande:

att stimulera och underlätta erfarenhetsutbyte och lärande mellan länderna. Programmet som pågår 2013-2015 innehåller forskning och projekt om hur unga människor kan komma ut i arbetslivet, hur omsorgsyrken kan utvecklas för att attrahera och behålla medarbetare, och varför olika grupper har olika tillgång till välfärd i de nordiska länderna.

På konferensen träffas tjänstemän, forskare och experter från hela Norden och de får lyssna på ”tre spännande inspiratörer” som ministerrådet bjudit in för att få igång det nordiska tänkandet:

Geoff Mulgan, från brittiska tankesmedjan Nesta, berättar om arbetet med att utveckla innovationsförmågan i Storbritannien, Anna Kirah, norsk-amerikansk designantropolog från Making Waves, berättar om sina studier av brukarperspektiv och Elena Bonfiglioli, chef för Microsofts hälsoaktiviteter i Europa, Mellanöstern och Afrika, berättar om utvecklingen av välfärdsteknologin.

Hållbar nordisk välfärd skall resultera i förslag till de nordiska statsministrarna ”på hur välfärden kan fortsätta att utvecklas till nytta för människor i Norden”.

Hållbar nordisk välfärd verkar vara en alldeles utmärkt programsatsning från Nordiska ministerrådet, men vi på folktankesmedjan Yggdrasil kan inte låta bli att undra om inte de ”människor i Norden” som förhoppningsvis kommer att dra nytta av programmet också borde höras i de frågor som tas upp till behandling? Kanske välfärden kunde utvecklas ännu bättre om det inte bara är tjänstemän, forskare och diverse experter som funderar på hur morgondagens nordiska välfärd skall utformas och tryggas?

Det är trots allt de nordiska medborgarna som skall leva i och med den nordiska välfärden samt finansiera den, så det vore mycket önskvärt att även den nordiska allmänheten på något sätt kunde komma till tals när deras framtid planeras. Det är förstås möjligt något av forskningsprojekten inom programmet gör t.ex. enkätforskning, men att fylla i ett frågeformulär är inte detsamma som att föra en aktiv dialog.  Vad säger t.ex. de nordiska ungdomarna om möjligheterna att få fotfäste i arbetslivet eller om hur man kunde göra omsorgsyrkena mer attraktiva?

Som tur är har folktankesmedjan Yggdrasil lanserats eftersom Yggdrasil vill förmedla de nordiska medborgarns tankar och röster i frågor som i allra högsta grad berör dem till de experter och tjänstemän som utarbetar idéer och verkställer beslut. Yggdrasil kommer att följa upp programsatsning Hållbar nordisk välfärd och förmedla dess resultat och förslag vidare till den nordiska allmänheten för diskussion, en diskussion som experterna och tjänstemännen förhoppningsvis tar del av och även gärna får delta i. Vi sitter trots allt alla i samma nordiska välfärdsbåt och de allra flesta av oss vill att den skall hållas flytande.

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera inlägget ovan med andra nordbor eller länka till ytterligare information om temat som du anser vara relevant med tanke på att föra diskussionen framåt. Eller länka detta yggdrasilinlägg på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan.

 

Diskussion

  • Facebook