Større social sammenhængskraft i Norden?

Publicerat 28 juli, 2013

I følge Danmarks Radios P1’s program ”Europa lige nu” http://www.dr.dk/P1/europaligenu/  har den tyske tænketank ”Bertelsmann-Stiftung” i en rapport omtalt deres undersøgelse af ”den sociale sammenhængskraft” i 34 forskellige lande og derunder Sverige, Danmark, Finland og Norge.

Konklusionen iflg. ”Europa lige nu” er, at de fire nævnte nordiske stater ligger i top på listen over social sammenhængskraft.

Det er en størrelse der siger noget om i hvor høj grad folk føler sig som et fællesskab og hvor godt samfundet fungerer.

Begrundelsen for, at de fire central – og østnordiske lande ligger højt, skulle angiveligt være et højt velfærdsniveau og et udbygget velfærdssystem, der i nogen grad er med til at sikre lige muligheder og at få falder ud.

Men nogle af de lande der følger tæt efter Norden i graden af social sammenhængskraft gør det, altså jf. ”Europa lige nu”, på baggrund af, at de har mange indvandrere, har en lang tradition for indvandring og at disse har let ved hurtigt at blive opfattet som en del af samfundet (sammenlignet med andre lande) – også selvom nogle af disse lande ikke har samme velfærdsniveau som de nordiske.
Forskellige størrelser kan altså ifølge denne undersøgelse føre til et højt niveau af social sammenhængskraft. ”Bertelsmann-Stiftung” benævnes i udsendelsen som en ”borgerlig-liberal” tænketank.

Tyskland selv scorede ikke højt i undersøgelsen og det var forventet, at begrundelsen ville være Tysklands meget borgerlige social – og arbejdsmarkedspolitik, hvor mange er overladt til familien, kirkelige institutioner, private forsikringer eller som trods fuldtidsarbejde modtager supplerende socialhjælp (lav mindsteløn). Men forklaringen var mangelfuld inkludering af indvandrere og konservative opfattelser af, hvem der er tysk.

Men det ene udelukker næppe det andet.

Udsendelsen omtales her: http://www.dr.dk/P1/europaligenu/Udsendelser/2013/07/27175938.htm

Og kan lyttes til her (der er også andre emner): http://www.dr.dk/radio/player/ondemand/dr-p1/europa-lige-nu-80#!/

Lænke til rapporten her (80 sider og på tysk): http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_38332__2.pdf

Jakob Buhl

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook