Inflytelserik finsk politiker: frågan om nordisk säkerhets- och försvarspolitik het just nu

Publicerat 7 juli, 2013

I en kolumn i Hufvudstadsbladet, Finlands ledande dagstidning på svenska, skriver samlingspartiets (borgerligt parti) riksdagsledamot Kimmo Sasi att diskussionerna om hur nordisk säkerhets- och försvarspolitik skall utvecklas i framtiden på allvar förs i alla de nordiska länderna idag. Sasi hänvisar till Stoltenberg-rapporten  och bevakningen av Islands luftrum som exempel på hur den nordiska säkerhets- och försvarspolitiken går framåt. Den finska riksdagens utrikesutskott har dock konstaterat att ett fördjupat och militärt integrerat samarbete mellan de nordiska länderna inte kan uppnås enbart med retorik:

Utrikesutskottet konstaterar rätt att ett fördjupat nordiskt samarbete i riktning mot militär integration kräver ett betydligt starkare förtroende mellan de nordiska länderna och politiska beslut på det nationella planet. Annars är arbetsfördelningen och specialiseringen inte möjlig. Om man vill ha specialiserade trupper bara i ett nordiskt land, måste det vara bergsäkert att de är tillgängliga i en kris utan villkor. Detta skulle förutsätta en försvarsallians mellan de nordiska länderna.
De nordiska Natomedlemmarna litar mera på Natos än nordiska säkerhetsgarantier. Därför är det klart att det lönar sig att utveckla det nordiska försvarssamarbetet. Men det är också klart att det riktiga och effektiva samarbetet kan skapas endast inom Natos ram.

Sasi är som många samlingspartister en vän av Nato, men oberoende av hur man tänker sig att Nordens säkerhets- och försvarspolitik skall se ut i framtiden så förefaller det klart att ett utvidgat försvarssamarbete mellan de nordiska länderna inte kan komma till stånd utan att de nordiska länderna genom avtal förpliktigar sig till varandra. Just nu sällskapar de nordiska länderna med varandra i dessa frågor, men om vi vill se ett Norden där de nordiska länderna solidariskt står enat i en militär kris krävs det politiska förlovningar och t o m (mång)äktenskap. Det är t o m möjligt att det finns folkligt majoritetstöd för en nordisk försvarsallians i de nordiska länderna, men för att det eventuella stödet skall resultera i något konkrekt krävs det först och främst att partierna i de nordiska länderna börjar politisera frågan på hemmaplan. Kanske något för de nordiska partierna att tänka på inför sina respektive valrörelser?

Läs Sasis kolumn här.

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera frågeställningarna ovan med andra nordbor eller länka till ytterligare information om temat som du anser vara relevant och/eller spinn vidare med nya frågeställningar i samma tema som du anser vara viktiga med tanke på att föra diskussionen framåt. Eller länka detta yggdrasilinlägg på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan.

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook