Sveriges överbefälhavare: Förutsättningar finns, de politiska besluten behövs.

Publicerat 30 juni, 2013

Sveriges överbefälhavare Sverker Göransson har i dagarna besökt den svenska politikerveckan i Almedalen. I en intervju med Sveriges television(SVT) talar han om den svenska försvarsmaktens internationella och främst nordiska samarbete. Göransson berättar att man ämnar bygga upp samnordiska förband inom armén, flottan och flygvapnet. Han säger att han i samtal med sina norska och finska kollegor kommit fram till att man här näst tänker sätta upp ett förband inom armén som ska sättas in i den internationella övningen Cold response 2016. Där till så ska man också sätta samman en marinstyrka med uppgift att röja sjöminor. Inom flygvapnet siktar man redan på bevakningen av det isländska luftrummet.

På frågan om någon av de här samnordiska förbanden kan sättas in då det gäller, uppger Göransson att man inom de nordiska försvarsmakterna börjar nå gränserna för vad de kan göra och man redan nu utmanar gränserna genom starkt gränsöverskridande samarbetsformer. Han säger också att man inom de nordiska försvarsmakterna genom samarbete skapat möjligheterna för ett tätare nordiskt samarbete, men att de politiska regerings- och riksdagsbesluten behövs.

Man kan tolka det som att försvarsmakterna i Norden går i snabbare takt än vad de övriga nordiska samarbetet går och att överbefälhavare Göransson söker efter mer politiska friheter att utveckla samarbetet ytterligare. Möjligheter för att Göranssons förhoppningar om tätare ett samarbete besannas finns då Nordiska rådets president och den finländska riksdagsledamoten Kimmo Sasi(Saml) tidigare talat varm om det nordiska samarbetet inom säkerhets- och försvarspolitik. Man kan också se att den av norske Thorvald Stoltenberg framtagna Stoltenbergrapporten och dess 13 punkter allt sedan han kom med dem sakta men säkert är på väg att besannas.

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera frågeställningarna ovan med andra nordbor eller länka till ytterligare information om temat som du anser vara relevant och/eller spinn vidare med nya frågeställningar i samma tema som du anser vara viktiga med tanke på att föra diskussionen framåt. Eller länka detta yggdrasilinlägg på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan.

Länkar:
SVT:s inslag: http://www.svt.se/nyheter/sverige/ob-utoka-det-nordiska-samarbetet
Stoltenbergrapporten: http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/nordiskrapport.pdf
Kimmo Sasi och det nordiska samarbetet: http://www.yggdrasil.fi/2013/07/inflytelserik-finsk-politiker-fragan-om-nordisk-sakerhets-och-forsvarspolitik-het-just-nu/

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook