HS kolumnist: Snart måste Finland göra ett vägval i sitt säkerhetspolitiska samarbete

Publicerat 21 maj, 2013

Helsingin Sanomat               finska/Finland

HS kolumnisten Olli Kivinen försöker göra allmänheten medveten om att Finland snart måste göra ett säkerhetspolitiskt val. Försvarets materialkostnader blir allt dyrare och försvarsanlagen räcker snart inte längre till enligt Kivinen för att på att trovärdigt sätt hålla fast vid Finlands uttalade ambition att ha ett totalförsvar.   Finland måste välja väg vilket i praktiken betyder samarbete med andra och/eller ändrade försvarspolitiska ambitioner. Tillsvidare finns det många, inklusive Kivinen, som inte ser nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete som ett realistiskt alternativ.

Verkottuminen on nyt ulkopolitiikan taikasana

Kulunut kevät on tuonut Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin pohdintoihin uuden sävyn. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan yksimielinen mietintö hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta antaa orastavia viitteitä realismista. Uusi avainsana on verkottuminen.

Läs hela artiklen här.

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera frågeställningarna ovan med andra nordbor eller länka till ytterligare information om temat som du anser vara relevant och/eller spinn vidare med nya frågeställningar i samma tema som du anser vara viktiga med tanke på att föra diskussionen framåt. Eller länka detta Yggdrasilinlägg på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan.

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook