Fortsatt diskussion om förutsättningarna för nordisk förbundsstat inför internationell publik

Publicerat 28 maj, 2013

I ett blogginlägg för Project Syndicate riktat till internationella läsare analyserar tvärvetenskapliga akademikern Nils Göran Areskoug förutsättningarna för bildandet av förbundsstaten Norden. Areskoug hänvisar till Gunnar Wetterbergs idéer i hans bok med samma namn. (Förbundsstaten Norden 2010). Areskougs redogör för sin internationella publik för likheterna och olikheterna mellan de nordiska länderna. Hans analys leder in på en diskussion om huruvida Norden är att globalt föredöme och om omvärlden kan lära sig av det nordiska exemplet. Avslutningsvis konstaterar Areskoug att under rådande omständigheter är det osannolikt att det skulle bildas förbundsstaten Norden. Men likväl utesluter han inte denna möjlighet ifall Europa skulle kastas in i en allvarlig kris.

“Change will probably take on true momentum only under severe pressure from a distressed Europe that appears as a less attractive alternative than a Nordic Union to be.”

Läs hela Areskougs blogginlägg ” Will the Nordic Supermodel Evolve into a Union?” på project Syndicates hemsida.

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera frågeställningarna ovan med andra nordbor eller länka till ytterligare information om temat som du anser vara relevant och/eller spinn vidare med nya frågeställningar i samma tema som du anser vara viktiga med tanke på att föra diskussionen framåt. Eller länka detta yggdrasilinlägg på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan.

Diskussion

  • Facebook