Angeläget svenskt debattinlägg på Dagens Nyheter: ”Nordiskt samarbete alternativ till Nato”

Publicerat 10 maj, 2013

Yggdrasil stöder som bekant alla kloka debattinlägg om nordiskt samarbete oberoende av debattörens partitillhörighet. Mikael Janssons (SD, medlem av försvarsutskottet) debattartikel i DN den 24 april innehåller en hel del sakliga och intressanta argument i frågan om nordiskt försvarssamarbete. Givetvis argumenterar Jansson utgående från ett svenskt perspektiv, men en nordisk försvarsallians som ett alternativ till Nato-medlemskap är också i allra högsta grad en fråga som även gäller Finlands, Norges, Danmarks och Islands framtida försvars- och säkerhetspolitik.

Med ett höjt försvarsanslag och ett formaliserat nordiskt säkerhets- och försvarssamarbete godkänt av Nato så skulle Sverige inte längre vara beroende av Nato på det sätt som Widman påstår. Däremot kan vi säga att vi då skulle vara i en nordisk försvarsallians. I fred och kris kan det nordiska säkerhets- och försvarssamarbetet fungera utan fasta kontrakt för hur man ska samverka. I krig, vilket vi rustar oss för att slippa, så krävs det reglerande kontrakt över vilka resurser som får användas till vad. De norska och danska trupperna leds av Nato/USA i krig, medan de svenska och finska trupperna leds nationellt. Det är skälet till att ett formellt nordiskt säkerhets- och försvarssamarbete inte bara kan tecknas ned. Om Nato/USA ska gå med på att Danmark och Norge har resurser reserverade för en samnordisk beredskap, så måste Sverige och Finland betala ett pris. Ett sådant pris kan vara airpolicing över Island och/eller garantier till de baltiska länderna och/eller en för Nato säkrad inskeppningsbas nära de baltiska länderna. Det viktiga är att Sverige inte tvingas in under artikel 5 med ansvar i hela världen när Nato kallar.

Är Janssons förslag eventuellt en väg framåt i det nordiska försvarssamarbetet eller är det lösning som endast är i Sveriges intresse? T.ex. kan man anta att en för Nato säkrad inskeppningsbas nära de baltiska länderna skulle ligga i Finland och därmed skulle Finland understöda eventuella Nato-operationer mot Ryssland i Baltikum, något som ryssarna inte skulle se på med blida ögon. Finland skulle alltså i detta scenario få alla nackdelar med ett Nato-medlemskap utan att erhålla Natos fulla stöd. Och hur ställer sig norrmännen och danskarna till den Jansonska modellen? Många frågor återstår att diskutera i denna ytterst viktiga framtidsfråga för Norden.

Läs hela debattartikeln här.

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera Janssons debattartikel med andra nordister.  Eller länka detta inlägg på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan.

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook