Svensk ledarskribent tolkar rysk generals ogillande av eventuellt finländskt natomedlemskap som rysk tveksamhet till nordiskt försvarssamarbete

Publicerat 9 juni, 2012

9 juni 2012                                svenska/Sverige                             Dagens Nyheter

Ledarskribenten Annika Ström-Melin vid Dagens Nyheter uppmärksammar förra finländska utrikesminister Per Stenbäcks tolkning av ett uttalande som den ryska generalstabschefen Nikolaj Makarov gjort som inbjuden gäst och föredragshållare vid Helsingfors universitet. Makarov hade uttryckt sitt ogillande gentemot ett eventuellt finländskt natomedlemskap genom att påstå att detta skulle utgöra en militär fara för Ryssland.  Föredetta utrikesminister Stenbäck drog slutsatsen att Ryssland därmed även ogillar nordiskt försvarssamarbete. Ström-Melin drog drar därmed slutsatsen att varningen till Finland även har betydelse för Sverige och hon anser det vara märkligt att den svenska utrikespolitiska ledningen inte har visat någon reaktion på detta.

Ström-Melin lyfter fram ett område som borde behandlas mera ingående. Vilka beröringspunkter har det nordiska försvarssamarbetet med Rysslands säkerhetspolitik och hur skall Norden förhålla sig till dessa punkter? De mest uppenbara beröringspunkterna med Ryssland torde vara det nordiska samarbetet i arktis, den samnordiska isländska luftrumsövervakningen samt speciellt Finlands och även i viss mån Sveriges i störtsa allmänhet fördjupade militära samabete med natoländerna Danmark och Norge.

Ryssland: Generalens utfall berör Sverige

Signerat – Annika Ström Melin.

Finlands president Sauli Niinistö gör säkert rätt när han först reagerar, men sedan försöker tona ned betydelsen av den ryske generalen Nikolaj Makarovs synpunkter på finländsk försvarspolitik. Att låta sig provoceras skulle inte vara ett bevis på styrka, utan svaghet.

Ändå finns det skäl att fundera över det olustiga utspelet, som riktades mot det framväxande nordiska försvarssamarbetet och därmed också mot Sverige.

Generalen hade bjudits in för att hålla ett föredrag vid Helsingfors universitet. Kritiken mot Finlands medverkan i Natos militärmanövrer måste alltså ha varit väl förberedd.

När Makarov påstod att Finland är på väg in i försvarsalliansen Nato och att övningarna därför kan ”utgöra en militär fara för Ryssland” var det inget som greps ur luften. Inte heller när han föreslog att Finland i stället borde samarbeta med Ryssland.

Visst kan man tolka generalens funderingar som tal i egen sak. En del ryska militärer drömmer om den kalla tid när järnridån gick rakt genom Europa och den sovjetiska armén var betydligt större än den ryska i dag.

Men Makarov är inte vem som helst. Han är chef för den ryska generalstaben och det är inte troligt att han bara lät munnen gå. Någon i Kreml ville få fram ett budskap; frågan är vilket.

Läs hela artikeln på dn.se

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera innehållet i denna artikel med andra yggdrasilanvändare.  Eller länka denna artikel på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan.

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook